Nieuws

Alles wat je moet weten over de nieuwe accijnzen op gas en elektriciteit in België vanaf 1 april

13 maart 2023

Vanaf 1 april zullen er accijnzen worden ingevoerd op gas en elektriciteit. Dit gebeurt om de permanente btw-verlaging deels te compenseren. Als consument zal je je factuur dus opnieuw omhoog zien gaan. Hoeveel exact, dat kan je snel berekenen in onze tool.

Wat zijn accijnzen en waarom worden ze verhoogd op gas en elektriciteit?

Accijnzen zijn een indirecte belasting op de verkoop of het gebruik van bepaalde goederen. Vanaf 1 april zullen die voor gas en elektriciteit worden verhoogd. Deze hervorming moet de btw-verlaging van 21% naar 6% compenseren. De consument komt er goedkoper vanaf dan wanneer de regering opnieuw de btw naar 21% zou verhogen. Toch is dit voor de elektriciteitsfactuur een verkeerd signaal, volgens ons. Die moet vooral goedkoper, om meer mensen aan te sporen af te stappen van gas en om te schakelen naar (duurzamere) elektriciteit.

Hoeveel bedragen de accijnzen voor jouw gas- en elektriciteitsverbruik?

De federale regering kiest ervoor om de btw niet opnieuw te verhogen, maar een flexibel accijnssysteem in te voeren voor zowel gas als elektriciteit. Die accijns betaal je aan het volle tarief als de energieprijzen, zoals nu, onder een bepaald plafond liggen. Overschrijden ze dat plafond, dan verlaagt het accijnstarief op een basisschijf van je verbruik. De accijnzen op je verbruik boven die basisschijf dalen in dat geval niet. Voor elektriciteit bedraagt het volle tarief € 50,33/MWh, voor gas € 8,72/MWh, inclusief 6 % btw.

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe accijnzen voor de consument?

Het goede nieuws is dat door de permanente btw-verlaging een gemiddeld gezin vandaag een geschat bedrag van 38,5 euro per maand uitspaart en door de accijnsverhoging gemiddeld ongeveer 22,02 euro per maand bijbetaalt. Samengeteld betaalt de gemiddelde consument maandelijks dus 16,5 euro minder dan vroeger.

 

Doe de test: hoeveel moet jij betalen aan accijnzen op gas en elektriciteit?

Wil je weten wat de impact van de accijnshervorming is op jouw energiefactuur, dan kun je dat eenvoudig berekenen via onze rekentool. Je hoeft enkel je totale elektriciteits- en/of gasverbruik in te geven.

Wat betekenen de nieuwe accijnzen voor de toekomst van de energietransitie in België?

Principieel steunen we een hervorming waarbij accijnzen verschillen in functie van een basis- en een meerverbruik. Wij waren eerder al voorstander van een dergelijk mechanisme voor de btw-tarifering. Maar een nieuwe laag heffingen toevoegen aan een elektriciteitsfactuur die al een vat vol beleidskosten is, geeft een fout signaal en gaat in de omgekeerde richting van wat wenselijk is.

Een gemiddeld gezin betaalt vandaag al 50,47 euro per jaar aan bijzondere accijns via de elektriciteitsfactuur, daar komt nog eens 125,68 euro bij, in totaal 176,15. De Belgische elektriciteitsfactuur is nu al de op één na hoogste van Europa door de vele taksen en heffingen die onze regeringen erop heffen.

Nochtans zouden consumenten moeten gestimuleerd worden om over te schakelen naar elektrische vormen van verwarming en transport in plaats van fossiele brandstoffen. Maar door de vele taksen blijft elektriciteit nu kunstmatig duurder dan aardgas. Ter vergelijking: in Vlaanderen tel je in totaal 2,47 euro per MWh gas neer aan beleidskosten terwijl dit voor elektriciteit 65,68 euro per MWh is. Op die manier is een investering in bijvoorbeeld warmtepompen financieel niet de meest voordelige.

Wat is de impact van de accijnshervorming voor warmptepompen en accumulatieverwarming?

Naast warmtepompeigenaars is de hervorming ook nefast voor gezinnen die met accumulatieverwarming verwarmen, en wiens aandeel van de elektriciteitsfactuur in verhouding tot hun beschikbaar netto-inkomen al vóór de crisis bijzonder hoog bleek. De accijnzen die zij via de elektriciteitsfactuur betalen, zullen voor een doorsnee verbruik oplopen tot meer dan 550 euro, daar waar een gemiddeld gezin dat met gas verwarmt in totaal ongeveer 325 euro aan accijnzen zal betalen. Deze groep is bovendien de voorbije jaren al afgestraft door bijvoorbeeld de afbouw van het uitsluitend nachttarief voor nettarieven in Vlaanderen en door het feit dat zij niet in aanmerking kwamen voor een basispakket voor de elektrische verwarming in tegenstelling tot de 675 euro die gezinnen die met gas verwarmen wel ontvingen.

Welke stappen neemt Testaankoop?

Testaankoop ijvert al jaren voor een betaalbare en transparante elektriciteitsfactuur zónder al die taksen en heffingen. We blijven hier verder voor strijden en maakten intussen ook onze opmerkingen over de accijnshervorming over aan federaal minister van energie Tinne Van der Straeten.