Nieuws

Testaankoop legt energie-eisen voor aan minister en regulator

09 maart 2023
energie-eisen voorgelegd aan overheid en CREG

Het stof rond de torenhoge energieprijzen mag voorlopig dan wat zijn gaan liggen, er blijft heel wat werk aan de winkel om de factuur voor de consument rechtvaardiger en transparanter te maken. Vorige week zagen wij de energieregulator CREG en federaal minister van energie Tinne Van der Straeten om onze standpunten duidelijk te maken.

De tientallen verschillende indexeringsparameters die vandaag bestaan, hebben geen enkele toegevoegde waarde voor de consument. Integendeel, ze bezorgen aan wie de energiefactuur wil controleren of tarieven wil vergelijken heel wat kopzorgen.

Vorige week ontmoetten wij de energieregulator CREG en federaal minister van energie Tinne Van der Straeten om onze standpunten hieromtrent duidelijk te maken.

Vereenvoudiging van variabele tarieven

Eén van de hoofdpunten die we op tafel legden, is de vereenvoudiging van variabele tariefformules. De federale energieregulator CREG lanceerde eind vorig jaar een voorstel om variabele tarieven vanaf begin 2023 dan ook een stuk transparanter te maken door een aantal tijdelijke beperkingen op te leggen aan de parameters die de leveranciers mogen gebruiken.

Wij stonden achter deze voorstellen, hoewel ze volgens ons gerust nog wat verder konden gaan. We formuleerden enkele bijkomende pistes om de indexeringsformules te vereenvoudigen en de duidelijkheid voor de consument te verhogen.

Helaas lijkt er weinig schot in de zaak te komen en legt de CREG vooralsnog geen restricties op aan de energiesector. Dit betreuren wij en we maakten de boodschap ook over aan de minister van energie. Daarnaast gaven we ook aan voorstander te zijn van een terugkeer van vaste energietarieven, één van de andere eisen van de petitie die we vorige maand lanceerden.

Accijnzen en sociaal energietarief

Ook wat de aangekondigde accijnshervorming vanaf april betreft, deelden we onze gemengde gevoelens mee aan de minister. Principieel steunen we een hervorming waarbij accijnzen verschillen in functie van een basis- en een meerverbruik. Deze piste stelden we zelf al meermaals voor voor wat betreft de btw-tarifering. Maar een nieuwe laag heffingen toevoegen aan een elektriciteitsfactuur die al een vat vol beleidskosten is, geeft een fout signaal en gaat in de omgekeerde richting van wat wenselijk is.

Daarnaast uitten we onze bezorgdheden over de afbouw van het sociaal energietarief voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming. Sociale steun zou gebaseerd moeten zijn op het effectieve inkomen en niet alleen op het statuut waaronder iemand valt. De minister had begrip voor onze opmerkingen en liet weten dat er aan een hervorming van het sociaal tarief wordt gewerkt om het systeem rechtvaardiger te maken.

Teken onze petitie om onze eisen te ondersteunen

Ben jij het er ook mee eens dat variabele energietarieven veel eenvoudiger moeten en dat leveranciers opnieuw vaste tarieven zouden moeten aanbieden? Wil jij ook op elk moment op een eenvoudige manier kunnen nagaan wat je betaalt voor je energie? Aarzel dan niet om onze petitie te ondertekenen.

Teken onze petitie