Getuigenis

Testaankoop's Juridische Adviesdienst lost facturatieprobleem Luminus op

03 april 2023

"Luminus stuurt mij onterecht een factuur op hoewel ik nooit klant was bij deze energieleverancier en hij mij dus ook geen elektriciteit leverde. Ik schakel Testaankoop in om mijn factuur kwijt te schelden."

Achtergrond van het probleem

Ons lid Stefan Vanstraelen (foto) uit Sint-Truiden contacteert Luminus over een onterechte facturering.

In augustus 2022 contacteert onze abonnee Luminus met het oog op een contract voor elektriciteit. De overschakeling is voorzien een maand later, op 20 september. Op dat ogenblik is ons lid nog klant bij TotalEnergies. 

Maar Luminus vult een verkeerd EAN-nummer in, namelijk de EAN-code van het vorige adres van onze abonnee. Nochtans heeft Stefan Vanstraelen die woning al verlaten in juni 2022 met een geldig energieovername-document. Luminus slaagt er maar niet in om het contract in orde te brengen, waardoor onze abonnee beslist om over te stappen naar Engie.

Luminus levert dus geen energie aan ons lid, maar verstuurt toch drie facturen die ons lid vanzelfsprekend betwist, zowel telefonisch, als via onze klachtenbox

Facturatieprobleem ondanks eerder erkend ongelijk

Luminus geeft het facturatieprobleem toe. Onze abonnee is dan ook volgens zijn klantenaccount niets meer verschuldigd.

Maar plots blijkt dat wel weer het geval te zijn en is hij toch een openstaand bedrag verschuldigd.

Testaankoop's tussenkomst in het geschil

De overeenkomst met Luminus gaat over een verkeerde aansluiting. Ons lid krijgt geen leveringen van deze energieleverancier en is op dat ogenblik nog klant bij TotalEnergies, waarna hij begin oktober overstapt naar Engie

Omdat hij onterecht verschillende facturen ontvangt van Luminus, alsook de melding van een eventuele tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, vraagt onze abonnee onze consumentenorganisatie Testaankoop om hulp.

Stap 1: juridische dienst contacteert Luminus

Onze juridische dienst contacteert Luminus midden januari 2023 en maant het energiebedrijf aan om de betrokken facturen te annuleren en de nodige creditnota’s op te stellen. Daarnaast vraagt onze Juridische Adviesdienst om de reeds betaalde bedragen van € 62 en € 55 aan onze abonnee terug te betalen.

Omdat we geen reactie ontvangen, sturen we op 6 februari een herinnering naar Luminus.

Stap 2: Luminus reageert 

Op 15 februari ontvangen we een reactie van Luminus. De energieleverancier geeft aan ons ‘dossier over het contract voor een foutieve EAN-code’ goed te hebben ontvangen.

Onze abonnee moet alleen nog maar het attest van zijn hoofdverblijfplaats opvragen en doorsturen naar Luminus.

Stap 3: juridische dienst Testaankoop contacteert abonnee om hem op de hoogte te stellen van het verloop

Wij contacteren ons lid om hem een stand van zaken mee te delen en hij stuurt onmiddellijk het gevraagde attest door naar Luminus.

Het resultaat: creditering van de factuur

Luminus reageert positief op de ontvangst van het door hen opgevraagde document en laat ons weten dat de betaling van € 119,63 diezelfde week nog verschijnt op de rekening van onze abonnee.

Conclusie

Als je een contract afsluit met een energieleverancier, maar deze noteert een verkeerde EAN-code waardoor je onterecht een factuur ontvangt, neem dan eerst contact op met die energieleverancier en houd elke correspondentie goed bij.

Krijgt jouw vraag geen positief gevolg, contacteer Testaankoop.

Ook een klacht?

Komt een energiebedrijf niet tegemoet aan jouw vraag naar een rechtzetting, stuur het dan een officiële klacht met onze steun via onze klachtenbox. 

Verstuur een klacht met de steun van Testaankoop

Krijg je geen antwoord van de energieleverancier of heb je vragen over je rechten? Contacteer dan telefonisch onze Juridische Adviesdienst, bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u tot 17u (vrijdag tot 16u).

Bel onze juridische experts

Met een specifieke vraag over energie, kun je terecht bij onze experts op het nummer 02 542 33 86. 

Contacteer onze energie-experts