Dossier

Belgische wijnen

08 februari 2021
belgische wijnen

In de schaduw van ons imago als bierland kende de wijnbouw in België de laatste tien jaar een stevige groei. Door gunstiger wordende klimatologische omstandigheden, een toenemende wijnbouwoppervlakte met meer geschikte druivenrassen en de expertise van een stijgend aantal wijnbouwers, verovert België stilletjes aan een bescheiden plaats op de wereldwijnkaart.

Inleiding

De wijnsector in België zit duidelijk in de lift. Ons land is een jong maar continu groeiend wijnland. De reden waarom Belgische wijnen sinds het laatste decennia een stevige opmars maken, is onder andere te danken aan de gunstiger wordende klimatologische omstandigheden, de permanente toename van de wijnbouwoppervlakte met geschikte “terroirs”, nieuwe gecultiveerde en beter bestande druivenrassen, en de expertise en professionalisering van het stijgend aantal Belgische wijnbouwers.

In een tiental jaren tijd kende de wijnbouwoppervlakte en de wijnproductie in ons land een sterke expansie, tot een recordproductie van bijna 2 miljoen liter in het topjaar 2018. Door late voorjaarsvorst en zonnebrand en hagelbuien tijdens de zomermaanden verminderde de productie in 2019 naar ongeveer 1,5 miljoen liter. Voor 2020 zijn nog geen exacte cijfers beschikbaar, al blijkt het volume opnieuw licht te dalen, maar de kwaliteit blijft behouden door het warme voorjaar en het hoog aantal uren zonneschijn tijdens de zomer.

Het gaat hierbij vooral om schuimwijn (46%) en witte wijn (39%). Rode (13%) en roséwijn (2%) nemen een kleiner aandeel in. Wil rode wijn echt voet aan de grond kunnen krijgen in België, dan zal de klimaatopwarming moeten doorzetten zodat rode druivenvariëteiten hier nog beter gedijen. Volgens cijfers van de FOD Economie verbouwden er in 2019 zo’n 154 wijnbouwers meer dan 441 hectare aan wijngaarden in België. In 2020 zou het areaal wijngaarden zelfs nog toegenomen zijn tot 615 hectare. Terwijl Vlaanderen en Wallonië bijna evenveel produceren, ligt het aantal wijnbouwers in Vlaanderen aanzienlijk hoger dan in Wallonië (114 tegen 40). Hetzelfde geldt voor het aantal bebouwde hectaren (270 tegen 171).

Behalve de professionele en semiprofessionele wijnbouwers telt ons land ook nog een heel aantal gepassioneerde amateurwijnbouwers. De Belgische wijnbouwers verkopen hun wijnen vooral ter plaatse en leven van het wijntoerisme. Niettemin vind je ondertussen al heel wat wijnen bij de wijnhandelaar of via online webshops, en ook bij de grootwarenhuizen en restaurants sijpelen de tricolore flessen binnen.

Cijfers over de wijnbouw in België in 2019.
Bron: FOD Economie