Dossier

Hoeveel kost elektrisch rijden

27 april 2021

Je wilt wel zo ecologisch mogelijk autorijden, maar hoe belastend is dat voor je bankrekening? Kost een elektrische wagen je over zijn volledige gebruiksperiode meer of minder dan een hybride, benzine of diesel? Onze kostenanalyse en prognoses voor aankopen tot in 2030 helpen je om de financiële knoop te ontwarren.

Totaalkost of TCO van een wagen

Om te weten hoeveel een wagen je in totaal kost, moet je over de volledige gebruiksperiode alle kosten in de weegschaal leggen, dus naast de aankoopsom ook de prijzen aan de pomp of de laadpaal, taksen en belastingen, verzekeringen en onderhoudskosten.

Van deze totaalkost over de hele gebruiksperiode moet je de herverkoopwaarde aftrekken, d.i. het bedrag dat je van je auto krijgt wanneer je hem op het eind verkoopt.

Zo kom je tot de totale gebruikskosten, ook aangeduid met de Engelse term Total Cost of Ownership (TCO).

Als voorbeeld tonen we het totale bedrag dat je uitgeeft aan een doorsnee middenklasser in de verschillende motorversies, aangekocht in 2020 en doorverkocht na 4 jaar met 60 000 km op de teller.

Bij een plug-inhybride heeft je laadgedrag een belangrijke impact op de totale kosten van de wagen. Door het gewicht van de dubbele aandrijving en de batterij is zo'n wagen enkele honderden kilo’s zwaarder, waardoor hij in brandstofmodus meer verbruikt dan een soortgelijke diesel of benzine. Daarom maken we een onderscheid tussen een veelvuldig opgeladen plug-inhybride die altijd in elektrische modus rijdt en een plug-inhybride die nauwelijks wordt opgeladen en voornamelijk op brandstof rijdt.

Voor de belastingen namen we een Belgisch gemiddelde. In de praktijk zijn er regionale verschillen. In Vlaanderen zijn elektrische wagens vrijgesteld van BIV (belasting op inverkeerstelling) en jaarlijkse verkeersbelasting, terwijl je in Brussel en Wallonië de minimum BIV en verkeersbelasting betaalt. Voor plug-inhybrides wordt vanaf 1 januari 2021 BIV en verkeersbelasting aangerekend in functie van de CO2-uitstoot.
Voor vennootschappen en zelfstandigen zijn elektrische wagens voor 100 % fiscaal aftrekbaar.

Totaalkost voor wagenaankopen tot in 2030

Rekening houdend met de te verwachten prijsevolutie van brandstoffen, elektriciteit en batterijen, becijferden we hoeveel een kleine, middelgrote en grote wagen je in de verschillende motortypes over een gebruiksperiode van 16 jaar en 190 000 kilometer in totaal zal kosten, bij aankoop in 2020 tot in 2030.

In onze berekening gingen we ervan uit dat de auto na 4 jaar en 60 000 km wordt doorverkocht als tweedehandswagen, waarmee gedurende 5 jaar 60 000 km wordt gereden, waarna de wagen opnieuw wordt doorverkocht als derdehandswagen en er nog eens gedurende 7 jaar 70 000 km mee wordt gereden. In de totaalkosten is dus driemaal inschrijvingsbelasting en driemaal BTW op de aankoopprijs gerekend. Als je de wagen zelf 16 jaar gebruikt, betaal je uiteraard maar één keer BTW en belasting op inverkeerstelling, waardoor de totaalkosten iets gunstiger zullen uitvallen.