Dossier

Hoeveel kost elektrisch rijden?

27 april 2021

Je wilt wel zo duurzaam mogelijk autorijden, maar hoe duur is dat? Kost een elektrische wagen je over zijn volledige gebruiksperiode meer of minder dan een hybride, benzine of diesel? Onze kostenanalyse en prognoses voor aankopen tot in 2030 helpen je om de financiële knoop te ontwarren.

Totaalkost of TCO van een elektrische wagen

Om te weten hoeveel een wagen je in totaal kost, moet je over de volledige gebruiksperiode alle kosten in de weegschaal leggen, dus naast de aankoopsom ook de prijzen aan de pomp of de laadpaal, taksen en belastingen, verzekeringen en onderhoudskosten.

Van deze totaalkost over de hele gebruiksperiode moet je de herverkoopwaarde aftrekken, d.i. het bedrag dat je van je auto krijgt wanneer je hem op het eind verkoopt.

Zo kom je tot de totale gebruikskosten, ook aangeduid met de Engelse term Total Cost of Ownership (TCO).

Als voorbeeld tonen we het totale bedrag dat je uitgeeft aan een doorsnee middenklasser in de verschillende motorversies, aangekocht in 2020 en doorverkocht na 4 jaar met 60 000 km op de teller.

Plug-in hybride

Bij een plug-in hybride heeft je laadgedrag een belangrijke impact op de totale kosten van de wagen. Door het gewicht van de dubbele aandrijving en de batterij is zo'n wagen enkele honderden kilo’s zwaarder, waardoor hij in brandstofmodus meer verbruikt dan een soortgelijke diesel of benzine. Daarom maken we een onderscheid tussen een veelvuldig opgeladen plug-inhybride die altijd in elektrische modus rijdt en een plug-inhybride die nauwelijks wordt opgeladen en voornamelijk op brandstof rijdt.

Belastingen

Voor de belastingen namen we een Belgisch gemiddelde. In de praktijk zijn er regionale verschillen. In Vlaanderen zijn elektrische wagens vrijgesteld van BIV (belasting op inverkeerstelling) en jaarlijkse verkeersbelasting, terwijl je in Brussel en Wallonië de minimum BIV en verkeersbelasting betaalt. Voor plug-inhybrides wordt vanaf 1 januari 2021 BIV en verkeersbelasting aangerekend in functie van de CO2-uitstoot.

Voor vennootschappen en zelfstandigen zijn elektrische wagens voor 100 % fiscaal aftrekbaar.

De berekening

Rekening houdend met de te verwachten prijsevolutie van brandstoffen, elektriciteit en batterijen, becijferden we hoeveel een kleine, middelgrote en grote wagen je in de verschillende motortypes over een gebruiksperiode van 16 jaar en 190 000 kilometer in totaal zal kosten, bij aankoop in 2020 tot in 2030.

In onze berekening gingen we ervan uit dat de auto na 4 jaar en 60 000 km wordt doorverkocht als tweedehandswagen, waarmee gedurende 5 jaar 60 000 km wordt gereden, waarna de wagen opnieuw wordt doorverkocht als derdehandswagen en er nog eens gedurende 7 jaar 70 000 km mee wordt gereden. In de totaalkosten is dus driemaal inschrijvingsbelasting en driemaal BTW op de aankoopprijs gerekend. Als je de wagen zelf 16 jaar gebruikt, betaal je uiteraard maar één keer BTW en belasting op inverkeerstelling, waardoor de totaalkosten iets gunstiger zullen uitvallen.

Frequente vragen over elektrisch rijden

Is elektrisch rijden goedkoper?

Momenteel lijken de kosten voor auto’s die rijden op benzine of diesel nog lager dan de kosten van elektrische auto’s, maar dit zal in de toekomst veranderen. Je elektrische auto opladen is goedkoper dan tanken. Maar ook de aankoopprijs van een elektrische wagen daalt.

Hoe kun je goedkoop elektrisch rijden?

De belangrijkste kost bij een nieuwe auto is de kost van de aankoop zelf. Momenteel zijn elektrische en hybride auto’s nog duurder dan auto’s die rijden op diesel en benzine. Maar hoe kun je nu toch al centjes besparen met een elektrische wagen?

Waarom elektrische bedrijfswagens interessant zijn

Aangezien bedrijven van Europa steeds meer CO2 neutraal moeten worden, kiezen ze steeds vaker voor groene auto’s over auto’s op benzine of diesel. Wij vergeleken een elektrische auto met een plug-in hybride auto als bedrijfswagen.

Andere duurzame brandstoffen

Naast elektrische auto’s bestaan er ook nog andere manieren om duurzaam te rijden. Denk hierbij aan auto’s op waterstof, LPG en CNG. Deze brandstoffen zijn goed voor het milieu, maar hoe gemakkelijk zijn ze in gebruik?