Persbericht

Test Aankoop betreurt het getoonde gebrek aan ambitie wat betreft het toelaten van een 4e operator op de telecommarkt.

21 oktober 2021

Vandaag werden de ontwerpen van de koninklijke besluiten van minister Petra De Sutter die de weg vrijmaken voor de veiling van 5G in België, goedgekeurd door de ministerraad. De goedgekeurde teksten voorzien dat een eventuele vierde exploitant ervoor zou kunnen kiezen slechts een deel van het spectrum te kopen om zich alleen op de B2B-markt (tussen bedrijven) te richten. Test Aankoop betreurt deze niet te missen kans, die een gemiste kans lijkt om de concurrentie te vergroten en de prijzen voor de Belgische consument te verlagen.

De ministerraad lijkt van mening te zijn dat de marktwetgeving volstaat om een gezonde en doeltreffende concurrentie tussen de operatoren tot stand te brengen, met een positief effect op de prijzen. Test Aankoop moet echter vaststellen dat het tegendeel waar is: jaar na jaar stijgt de telecomfactuur voor de Belgische consument.  Tussen 2017 en 2021 zijn de telecomprijzen gemiddeld met 3 tot 6% gestegen.

België is ook veel duurder dan zijn buurlanden. In een recente studie stelde de consumentenorganisatie vast dat surfen op het internet in onze buurlanden gemiddeld 30% goedkoper was. Maar het zijn vooral de prijzen van de pakketten die een probleem vormen: de gemiddelde kostprijs van een pakket met internet, televisie en telefonie bedraagt in België 73 euro per maand. In Duitsland is dit 32% en in Frankrijk 59% goedkoper.

"De vandaag door de ministerraad goedgekeurde beslissing is een gemiste kans om meer concurrentie te creëren op de Belgische telecommarkt en om de prijzen, die momenteel hoger liggen dan die van onze buurlanden, naar beneden te halen", aldus Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. "Integendeel, de bestaande netwerkoperatoren zullen een deel van hun investeringen in de 5G-netwerkinfrastructuur doorrekenen aan de consument, die dus het kind van de rekening zal zijn.