Nieuws

Eerste pleidooien in onze rechtszaak tegen Apple

11 oktober 2022
apple class action

Op 10 oktober, bijna twee jaar na de start van onze groepsvordering tegen Apple, zijn de eerste pleidooien begonnen. De rechtbank moet eerst oordelen of de class action de geschikte procedure is om een schadevergoeding van Apple te eisen.

In 2017 voerde Apple een update van het besturingssysteem van de iPhone 6-serie door. Deze update (iOS 10) en ook de daaropvolgende maakten de iPhone 6 echter vrijwel onbruikbaar: het toestel werkte trager, de batterijduur verminderde sterk of het apparaat viel vanzelf uit.

Gebruikers konden niet anders dan de batterij vervangen of een nieuw toestel kopen, want terugkeren naar het vorige systeem was onmogelijk. Apple verzuimde bovendien om zijn klanten te informeren over deze gevolgen.

Wij eisen een schadevergoeding

Omdat wij de strijd aanbinden tegen de praktijk van het opzettelijk verouderen van toestellen, hebben we in 2020 een groepsvordering (class action) ingediend tegen Apple. Wij eisen een schadevergoeding van € 29 à € 89 per gebruiker van de iPhone 6-serie (iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus). Afhankelijk van het model moeten ook de batterijkosten en de verminderde prestaties van het toestel worden gecompenseerd. Uitgaande van een gemiddelde schadevergoeding van € 60 kan de totale schade oplopen tot meer dan 11 miljoen euro.

Op 10 oktober 2022 kwam de zaak voor de eerste maal voor de rechter. Die moet oordelen of Test Aankoop zo'n procedure mag inleiden en of dit de juiste manier is om de vordering te behandelen. Wij zullen de rechter vragen een opt out-systeem toe te staan, zodat alle benadeelde consumenten automatisch bij de rechtszaak kunnen worden betrokken.

Volgens onderzoek van ScientaMobile en GfK werden er in België 190 000 exemplaren van de iPhone 6-serie verkocht. We hopen dat de rechtbank zich vóór het einde van het jaar uitspreekt over de ontvankelijkheid van de zaak.

Claims tegen Apple in het buitenland

Als reactie op deze praktijken werden in de Verenigde Staten talrijke procedures tegen Apple ingeleid. Die hebben geleid tot schikkingen van 500 miljoen dollar. Meer dan dertig Amerikaanse staten hadden ook onderzoeken geopend tegen Apple en verkregen een schikking van 113 miljoen dollar.

In Europa is Apple door de Italiaanse mededingingsautoriteiten veroordeeld tot het betalen van een boete van 10 miljoen euro. In Frankrijk kreeg Apple een boete van 25 miljoen euro opgelegd.

Sluit je aan

Consumenten die een iPhone 6, 6 Plus, 6S en 6S Plus bezitten of hebben bezeten en op de hoogte willen blijven van de groepsvordering tegen Apple en/of aan de actie willen deelnemen, kunnen zich aanmelden via het onlineformulier.

naar het onlineformulier