Dossier

Keelkanker

20 oktober 2014
keelkanker

Roken en geregeld alcohol drinken zijn de grootste oorzaken van keelkanker. Voorkomen is dus de boodschap. De behandelingen hebben immers vaak een zware lichamelijke en mentale impact.

Aandoening

Er bestaan verschillende vormen van keelkanker, zoals neuskeelholtekanker (van het slijmvlies van de neuskeelholte), hypopharynxkanker (van het slijmvlies van het onderste gedeelte van de keel) en strottenhoofdkanker (aan het strottenklepje of de stembanden). Hoe vroeger de diagnose wordt gesteld, hoe groter de kans op genezing.

Naar schatting worden bijna 4 op 5 nieuwe strottenhoofd- of keeltumoren in België vastgesteld bij mannen. Het aandeel vrouwen lijkt echter steeds groter te worden. De boosdoeners zijn heel vaak alcohol en tabak. Verstokte rokers lopen 5 tot 25 keer meer risico dan niet-rokers. Wie graag een glaasje lust, heeft 5 tot 33 keer meer kans dan geheelonthouders, afhankelijk van de dagelijkse hoeveelheid alcohol. En wie zowel rookt als geregeld drinkt, heeft maar liefst 200 keer meer kans om deze kanker te ontwikkelen. Die cijfers variëren echter naargelang van de leeftijd en de streek. De ziekte komt vooral voor vanaf 55 jaar en meer in Vlaanderen dan in Wallonië.

Daarnaast zou het humaan papillomavirus, verantwoordelijk voor baarmoederhalskanker, aan de basis liggen van 15 tot 35% van de kankers in hoofd en hals (waartoe ook keelkanker behoort). Een mogelijke verklaring zou de grote toename van orale seks bij adolescenten zijn.