Nieuws

Medicijnen zonder meerwaarde

13 februari 2017
geneesmiddelen

Nieuwe geneesmiddelen voor courante aandoeningen hebben doorgaans niet meer effect dan hun voorgangers. Dat besluit het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie na een doorlichting van de nieuwkomers van de laatste vijf jaar. Het is iets waar wij vorig jaar al uw aandacht op vestigden. 

Wilt u weten hoe wij uw geneesmiddel hebben beoordeeld? 

Hoewel er grote nood aan is, ontwikkelen de farmaceutische bedrijven voor bepaalde courante aandoeningen quasi geen nieuwe medicijnen. Het blijft bijvoorbeeld wachten op antibiotica die kunnen worden ingezet in de strijd tegen bacteriën die intussen resistent zijn geworden tegen de gangbare medicijnen.

Geneesmiddelen die wel op de markt worden gebracht hebben dan weer niet of nauwelijks meer effect dan bestaande medicijnen.

Wat is het probleem?

Om een geneesmiddel te registreren, hoeft men niet aan te tonen dat het nieuwe product meer resultaat oplevert dan een bestaand. Het moet enkel meer effect hebben dan een placebo. Is dat het geval, dan kan het in de markt worden gezet. En daar knelt het schoentje, want als patiënt zou u toch mogen verwachten dat een nieuw geneesmiddel een meerwaarde heeft ten opzichte van zijn voorganger? 

Voor de behandeling van diabetes type 2 blijkt metmorfine (Glucophage), dat al meer dan vijftig jaar op de markt is, bijvoorbeeld nog steeds het eerstekeuzeproduct te zijn. Toch worden nieuwe antidiabetica nog steeds getoetst aan een placebo en niet aan die metmorfine. 

Nieuw en duurder

Eén constante bij nieuwe geneesmiddelen, ze zijn allemaal duurder dan hun voorgangers. Vaak worden ze in de markt gezet als zijnde de "holy grail".

Met gigantische marketingbudgetten proberen de farmaceutische bedrijven artsen en patiënten te overtuigen van de meerwaarde van hun product. En dat terwijl daar dus hoegenaamd geen wetenschappelijke argumenten voor te vinden zijn.

Bovendien is de kennis over de ongewenste effecten in een beginfase van een nieuw geneesmiddel doorgaans beperkt of toch minstens erg onvolledig. 

Huidig systeem loopt mank

We moeten afstappen van het huidige systeem waarbij farmaceutische firma’s een patent verwerven en zodoende ook het monopolie op de producten die ze ontwikkelen. Er is nood aan nieuw medisch onderzoeks- en ontwikkelingsmodel voor geneesmiddelen met drie centrale kernpunten: 

  • ontwikkeling van geneesmiddelen en investeringen in functie van de noden van onze volksgezondheid;
  • geneesmiddelen met een meerwaarde voor de patiënt;
  • betaalbare prijzen.