Nieuws

Resultaten van klinische studies vaak stilgehouden

07 mei 2021

Resultaten van klinische studies met geneesmiddelen moeten worden gerapporteerd. Toch gebeurt dit in de praktijk vaak niet, dat blijkt uit onderzoek van TranspariMED in samenwerking met Test Aankoop, Kom op tegen Kanker en Cochrane België. Deze rapportering is echter cruciaal om alle beschikbare informatie over medicijnen te verzamelen.

Studieresultaten afwezig

Opdrachtgevers van klinische studies met geneesmiddelen zouden hun studieresultaten binnen twaalf maanden moeten registreren in de Europese databank EudraCT. In de praktijk wordt deze stap echter geregeld overgeslagen. Uit een onderzoek van TranspariMED waar wij aan meewerkten, blijkt immers dat de resultaten van een groot aantal afgeronde klinische studies hierin niet te vinden zijn. Het zou om 22 procent van de studies gaan. Al is dit een forse onderschatting. Aangezien zelfs de status van heel wat onderzoeken niet correct is geüpdatet, zijn er wellicht nog veel meer onderzoeken die al zijn afgerond en dus gerapporteerd zouden moeten zijn in de databank.

In het onderzoek werd gekeken naar de veertien grootste Belgische opdrachtgevers voor klinische studies. Zowel commerciële als niet-commerciële opdrachtgevers werden meegenomen in het onderzoek. Terwijl commerciële opdrachtgevers goed scoorden, bleken verschillende niet-commerciële ondermaats te presteren.Université Libre de Bruxelles, Universiteit Antwerpen, CHU de Liège en CHU Brugmann presteerden slecht. Zij voerden nog geen enkele studieresultaat in. De Universiteit Gent, VUB en Cliniques Universitaires Saint-Luc voerden het voorbije jaar wel een aantal resultaten in, maar nog niet genoeg. De KU Leuven en EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) scoorden overigens goed. Meer dan 90 procent van hun klinische studies die volgens de status in de databank afgerond zijn, werden gerapporteerd.

Transparantie moet prioriteit worden

Vorig jaar werden de opdrachtgevers van klinische studies al aangeschreven over hun nalatigheid. Verschillende opdrachtgevers wezen toen op de zware administratieve last om de gegevens up to date te houden in EudraCT. Toch is het essentieel dat deze informatie beschikbaar is. Alleen als alle resultaten van alle klinische studies gepubliceerd worden, kunnen artsen de echte waarde van een medicijn inschatten en dus bepalen welke medicatie geschikt is voor hun patiënten. Deze informatie is ook van belang om verder onderzoek te doen naar nieuwe behandelingen.

Samen met Kom op tegen Kanker en Cochrane België dringen we er bij alle universiteiten daarom nogmaals op aan om hun verplichtingen na te komen. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten vragen we haar rol op te nemen in het updaten van de stand van zaken van klinische studies en opdrachtgevers te ondersteunen, op te volgen en eventueel te sanctioneren.