Nieuws

Europese Geneesmiddelenagentschap maakt bocht van 180°

03 juni 2014
europese

Europa besliste onlangs dat de resultaten van alle studies over geneesmiddelen openbaar moeten zijn. Maar het Europese Geneesmiddelenagentschap lijkt in zijn nieuwe transparantiebeleid te kiezen voor een zeer enge interpretatie van deze openheid. Onze Europese koepel BEUC roept het agentschap tot de orde.

Transparantie over alle resultaten van alle klinische studies is één van de eisen in ons memorandum naar aanleiding van de voorbije verkiezingen. Europa keurde onlangs een verordening goed die van deze eis een realiteit maakt. Maar de interpretatie van het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) gaat volledig de verkeerde richting uit.

De goede voornemens van het Europese Geneesmiddelenagentschap

Het EMA werkt al een tijd aan een nieuw transparantiebeleid. Dat was hard nodig, want de Europese ombudsman had het agentschap zwaar op de vingers getikt omwille van zijn gesloten houding. We prezen deze instelling vorig jaar nog om haar progressieve visie en openheid. Onze Europese koepel BEUC steunt het EMA zelfs in de rechtszaak die de firma’s AbbVie en Intermune aanspanden omdat deze hun gegevens kost wat kost geheim willen houden.

Mooie liedjes duren niet lang?

De firma Abbvie legde onlangs de strijdbijl neer. Een positieve zaak, zo oordeelden we, maar sindsdien lijkt het geneesmiddelenagentschap een bocht van 180° te hebben gemaakt.

Volgens de huidige plannen zullen de rapporten van de studies in het registratiedossier niet integraal worden gepubliceerd . De publieke inhoud zou worden bepaald door de firma’s in overleg met het EMA. Bovendien zouden de rapporten in kwestie alleen leesbaar zijn op scherm, en niet afprintbaar, noch downloadbaar. Allesbehalve consumentvriendelijk dus!

Wij roepen EMA tot de orde

Wij eisen samen met de andere Europese consumentenorganisaties dat het EMA zijn beleid uittekent volgens de geest van de nieuwe regelgeving. Transparantie redt immers levens en is een fundamenteel recht! Onze Europese koepel BEUC schreef het EMA aan om het tot de orde te roepen, net zoals de Europese ombudsvrouw. We hopen dat onze oproep een gepast gevolg krijgt.