Nieuws

Studies over geneesmiddelen: Europa kiest voor transparantie

25 april 2014
studies

Vanaf midden 2016 zullen de resultaten van alle studies over geneesmiddelen openbaar zijn dankzij een nieuwe Europese verordening. Wij zijn daarover verheugd, want daarmee wordt tegemoet gekomen aan onze eis voor meer transparantie.

Begin deze maand gaven we nog te kennen dat we meer transparantie eisten op het vlak van studies over geneesmiddelen in ons Memorandum, waarin we de meest relevante consumentenproblemen identificeren. Een recente Europese verordening willigt deze eis in: vanaf midden 2016 moeten alle studies over geneesmiddelen openbaar worden gemaakt.

Positieve én negatieve resultaten openbaar

Om de waarde van een geneesmiddel volledig te kunnen inschatten, is het van belang dat zowel overheden, artsen als onderzoekers álle resultaten van álle studies kunnen raadplegen. Op dit moment wordt echter amper de helft van deze studies openbaar gemaakt via de medische tijdschriften. Het gaat dan vooral om studies met positieve resultaten; negatieve bevindingen blijven vaak binnen de onderzoeksmuren.

Onze eis ingewilligd: transparantie vanaf medio 2016

Omdat onvolledige informatie levens kan kosten, voerden wij een actieve strijd voor meer transparantie. Onze eis werd recent ingewilligd met de Europese verordening.

Vanaf medio 2016 zullen alle studies omtrent geneesmiddelen worden opgenomen in een publieke lijst.Van iedere studie wordt een samenvatting gepubliceerd. Wat specifiek de studies betreft die zijn gebruikt voor het registratiedossier, deze zullen in hun volledigheid openbaar zijn.

Op deze manier zal een beter inzicht worden verworven in de waarde van geneesmiddelen, wat de volksgezondheid uiteraard alleen maar ten goede kan komen. 

Einde aan verzet van Intermune?

Het transparantiebeleid dat het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA wil voeren valt niet bij alle firma’s uit de medische sector in goede aarde. AbbVie en Intermune daagden het EMA hiervoor zelfs voor het Europese Hof van Justitie met het traditionele excuus dat de studies “commercieel vertrouwelijke informatie” zouden zijn. Onze koepelorganisatie BEUC steunt EMA in deze zaak. De firma Abbvie zag onlangs de zinloosheid van deze rechtszaak in en legde de strijdbijl neer. Wij hopen dat deze verordening ook Intermune op andere gedachten kan brengen.