Nieuws

Red levens – teken de petitie voor transparantie van klinische studies

07 juni 2013 Gearchiveerd
teken de petitie voor transparantie

Gearchiveerd

Amper de helft van alle studies over geneesmiddelen wordt gepubliceerd in medische tijdschriften. Vooral studies met positieve resultaten worden bekendgemaakt. Negatieve bevindingen blijven vaker in de schuif. Teken nu de petitie voor het vrijgeven van alle resultaten van álle klinische studies!

Studies over geneesmiddelen zijn noodzakelijk om na te gaan of ze werkzaam en veilig zijn. Het gebrek aan informatie heeft al erg veel levens gekost!

Door een gebrek aan transparantie wordt de echte waarde van een geneesmiddel al te vaak overschat. Het openen van de toegang tot alle gegevens maakt onafhankelijke analyses door experten mogelijk en kan drama’s zoals Vioxx voorkomen. Deze ontstekingsremmer heeft volgens schattingen in de Verenigde Staten alleen al tussen 88 000 en 140 000 vermijdbare hartinfarcten en plotse hartdoden op zijn geweten.

Geneesmiddelenagentschap kiest voor meer transparantie, maar protest

Na een jarenlange traditie van geslotenheid heeft het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA recent gekozen voor een oprecht transparantiebeleid. Dat was hard nodig: te veel geneesmiddelenschandalen hebben het vertrouwen van consumenten in geneesmiddelen, de farmaceutische industrie en het beleid onderuit gehaald.

Sommige farmaceutische firma’s zien die openheid over de gegevens van hun geneesmiddelen duidelijk niet zitten. De firma’s AbbVie en Intermune daagden het EMA zelfs voor het Europese Hof van Justitie. Ze pleiten voor geheimhouding van hun gegevens met het traditionele excuus van "commercieel vertrouwelijke informatie".

Aangezien transparantie fundamenteel is voor consumenten heeft onze Europese koepelorganisatie BEUC gevraagd tussen te mogen komen in deze rechtszaak. Daarmee zou BEUC een volwaardige partij zijn in het proces en mag ze documenten inkijken, stukken neerleggen en ook mee pleiten.

Ook Europa werkt wet uit

Verder heeft Europa een wetgevend voorstel op tafel liggen over klinische studies. Dit voorstel wil het huidige lage transparantieniveau wel opkrikken, maar gaat hierin niet ver genoeg. De bevoegde Commissie van het Europese Parlement keurde gelukkig amendementen goed die een fundamentele verbetering inhouden.

De bal ligt nu in het kamp van het voltallige Europese Parlement en de Europese Raad. We vragen Minister Onkelinx en alle Belgische vertegenwoordigers in het Parlement resoluut te kiezen voor transparantie.