Nieuws

De Block deelt cadeautjes uit aan farma

03 mei 2018

Sinds De Block minister van Volksgezondheid is, regent het maatregelen ten gunste van de farma. Zo past ze nu de procedure over terugbetalingen aan, zodat geneesmiddelenproducenten nóg makkelijker winst binnenrijven.

De Block deelt cadeautjes uit aan farma

Als een farmabedrijf de terugbetaling vraagt voor de grotere groep patiënten, bijvoorbeeld omdat een middel werkzaam is voor verschillende aandoeningen, dan proberen de ziekenfondsen doorgaans een korting te onderhandelen voor dat middel. Minister De Block sleutelt nu aan dat principe, tot grote spijt van Test Aankoop en de grote ziekenfondsen. Wij roepen de Ministerraad op om dit Koninklijk Besluit niet goed te keuren. 

Budget onder druk

Concreet stelt De Block voor dat farmabedrijven vanaf juli de prijs niet meer moeten laten zakken als de terugbetaling van een bestaand geneesmiddel wordt uitgebreid naar een grotere groep patiënten en die uitbreiding jaarlijks minder dan 2,5 miljoen euro bedraagt.

Dat Big Pharma zo’n flinke vinger in de pap te brokken heeft qua terugbetalingen, kost onze gezondheidszorg handenvol geld. In 2017 werd het budget met niet minder dan 236 miljoen euro overschreden. Dit druist in tegen alle afspraken van het meerjarenpact dat ze in de zomer van 2015 afsloot met de farma-industrie. Nochtans hebben wij al meermaals om maatregelen gevraagd, en ook de vele handtekeningen op onze petitie (die de hoge prijs van geneesmiddelen aanklaagt) ondersteunen deze vraag.

De financiële middelen zijn nu eenmaal beperkt en er moeten keuzes worden gemaakt. Voorrang geven aan de farma-industrie betekent dat andere zaken binnen onze gezondheidszorg niet kunnen worden terugbetaald. Denk maar aan palliatieve zorg, verpleegkundig personeel, psychologische begeleiding enz. Hoog tijd dat minister De Block stopt met cadeautjes uitdelen aan Big Pharma.

Farmalobby heeft te veel invloed

Sinds het aantreden van De Block lijkt de farmaceutische industrie mee de pen vast te houden bij het schrijven van wetteksten en het uittekenen van het beleid.

Zo is de minister een groot voorstander van de geheime prijscontracten met de farmaceutische industrie voor de terugbetaling van "innovatieve" geneesmiddelen. Op vraag van de farma verankerde ze de geheimhouding van de gemaakte prijsafspraken zelfs in een wet, wat een onafhankelijke evaluatie van dit systeem onmogelijk maakt. En onder haar beleid groeide deze procedure, eigenlijk bedoeld als uitzondering, uit tot een parallel, ondoorzichtig terugbetalingssysteem.

Ook binnen de bevoegde Commissie voor Terugbetaling (CTG) denkt De Block in haar hervormingen alleen aan een verdere uitbreiding van de invloed van pharma.be. Zo mag de industrie vanaf nu zelf experten aanduiden die mee de meerwaarde van nieuwe geneesmiddelen zullen beoordelen. Twee keer raden of deze experten werkelijk objectief zullen oordelen.

De herziening van de regels was nochtans de gelegenheid bij uitstek om de onafhankelijkheid van deze commissie beter te waarborgen. We storen ons al jaren aan de aanwezigheid van de vertegenwoordigers van pharma.be in de commissie. Al kunnen ze alleen een raadgevende stem uitbrengen, ze beïnvloeden de discussies en oefenen ongepaste druk uit. Ons advies: verwijdering uit de CTG.

Onze eisen

We roepen de ministers op om de maatregelen die nog in de ontwerpfase zitten, af te keuren in de ministerraad, en minister De Block tot de orde te roepen over haar beleid.