Dossier

Impact van het tekort aan geneesmiddelen

07 augustus 2023
tekorten aan geneesmiddelen

Een tekort aan geneesmiddelen komt steeds vaker voor, wat Belgische en Europese beleidsmakers ertoe aanzet stappen te ondernemen om het probleem efficiënter aan te pakken. Welke impact heeft dit tekort op de Belgische burger? Lees meer over ons onderzoek en de voorgestelde oplossingen voor dit probleem. 

Gevolgen van het tekort aan geneesmiddelen voor de bevolking: studie van Testaankoop

De kranten berichten regelmatig over tekorten aan bepaalde geneesmiddelen. Dit was bijvoorbeeld het geval voor antibiotica op basis van amoxicilline (voorgeschreven om verschillende bacteriële infecties te bestrijden) en paracetamol, die enige tijd uit de schappen van de Belgische apotheken waren verdwenen. Dit fenomeen lijkt te verergeren en heeft een aanzienlijke impact op de levenskwaliteit van veel burgers. 

Volgens het onderzoek dat we begin 2023 hebben uitgevoerd bij meer dan 1 250 consumenten, heeft maar liefst 43% van de gezinnen in ons land de afgelopen twee jaar te maken gehad met een tekort. Dit is een veel hoger percentage dan de 28,5 % uit onze vorige enquête eind 2020.

Impact op de gezondheid

Zo'n 60 % van de ondervraagden die te maken kreeg met een tekort, gaf aan dat het een impact had op hun gezondheid.

De impact lijkt beperkter te zijn dan in de vorige enquête, toen 32 % van de respondenten aangaf een matige impact te hebben ondervonden en 6 % een ernstige impact. Merk echter op dat de antwoordcategorieën niet identiek waren.

Bovendien meldde ongeveer de helft van de ondervraagde consumenten die geconfronteerd werden met een tekort dat ze symptomen of problemen hadden ervaren die verband hielden met deze onbeschikbaarheid (wat bijna identiek is aan de cijfers voor 2020). Stress en zorgen over het niet kunnen vinden van de medicatie werden het vaakst aangehaald.

Financiële impact

Van de ondervraagden die een tekort hadden ervaren, gaf 32 % aan dat dit ook een extra kost met zich meebracht. 

  • 21 % achtte deze impact beperkt;
  • 7 % vond deze impact matig;
  • 4 % meldde een belangrijke impact.