Nieuws

Vitamine D-supplementen voor alle kinderen?

23 augustus 2013
Vitamine D-supplementen voor alle kinderen?

Een gebrek aan vitamine D bij kinderen kan leiden tot rachitis. Sommige bronnen spreken van een heropflakkering van de ziekte. Daarom gaan er nu stemmen op om alle kinderen vitamine D-supplementen te laten nemen. Maar hebben zij daar baat bij?

Meer weten over vitamine D en consorten?

Een kwartiertje per dag in de zon volstaat voor de meesten om voldoende vitamine D aan te maken. Ook via de voeding – vooral uit vette vis en boter - geraken we aan vitamine D, zij het in mindere mate.

Het is dan ook dankzij de inburgering van levertraan (uit vette vis) dat in de jaren 30 rachitis - een botziekte met vervormde beenderen tot gevolg - sterk werd teruggedrongen. Sinds de jaren 80 is de aandoening in Europa zelfs zeldzaam, dankzij de invoering van zuigelingenvoeding verrijkt met vitamine D en het advies om alle baby’s tot 1 jaar extra vitamine D te geven.

Sommige bronnen spreken nu echter van een heropflakkering van rachitis, al zijn er heel weinig betrouwbare gegevens die dat bevestigen.

Geen eensgezindheid over supplementen

Over supplementen voor kinderen ouder dan 1 jaar bestaat er – in tegenstelling tot de situatie bij zuigelingen - geen eensgezindheid.

Kind en Gezin raadt aan om dagelijks 400IE (Internationale Eenheid, d.i. de meeteenheid voor vitamine D) te geven tot en met de leeftijd van 6 jaar. ONE (l’Office de la Naissance et de l’Enfance) beveelt een dagelijkse dosis aan van 600IE tot 1200IE voor baby’s en minstens 600IE voor alle kinderen tot 5 jaar. De Hoge gezondheidsraad raadt een supplement van 400IE aan voor baby’s en kinderen en 400-600IE voor adolescenten tot 18 jaar.

Die uiteenlopende aanbevelingen zijn te wijten aan het feit dat het moeilijk is te weten hoeveel vitamine D iemand aanmaakt onder invloed van zonlicht. Bovendien zijn de aanbevelingen gebaseerd op studies die aantonen dat kinderen te weinig vitamine D-rijk eten en te weinig van de vitamine in het bloed hebben. Echter, er bestaat nog veel discussie over de minimale bloedconcentratie van vitamine D. Bovendien blijft rachitis zeldzaam. Dit alles zou erop kunnen wijzen dat de blootstelling aan de zon wellicht genoeg is voor onze kinderen om te voorzien in voldoende vitamine D.

Supplementen tot 800IE per dag zijn veilig

U kunt een supplement overwegen voor kinderen ouder dan 1 jaar, al overdrijft u er beter niet mee. Te hoge doses kunnen immers schadelijk zijn.

Supplementen tot 800IE per dag worden als veilig beschouwd. Bij de apotheker is vitamine D verkrijgbaar. Een flesje D-cure druppels bv. kost 4 euro en bevat 60 doses van 400IE (5 druppels).