Voeding en gezondheid onder de loep van logo TA
Nieuws

Delhaize, Colruyt en Carrefour moeten informatieplicht rond herkomst van voeding nakomen

01 april 2021

Voor een hele reeks voedingsmiddelen is het verplicht om de oorsprong ervan te vermelden. Dit is echter niet systematisch het geval voor veel verse levensmiddelen die door Delhaize, Colruyt en Carrefour online worden verkocht. Daarom hebben wij deze drie distributeurs aan hun wettelijke verplichtingen herinnerd.

We hebben kennis genomen van een studie uitgevoerd door Pierre Ozer (Universiteit van Luik), die op 25 maart in het tijdschrift Le Vif is gepubliceerd. Doel van deze studie was de herkomst verifiëren van voeding die Delhaize, Colruyt en Carrefour online verkopen. In het bijzonder werd gekeken naar verse groenten en fruit, vlees en het bio-aanbod van deze voedingsmiddelen.

Uit de resultaten blijkt dat de herkomst van vlees vrijwel steeds wordt vermeld, maar dat kan niet gezegd worden over de andere categorieën. Delhaize geeft geen enkele informatie over de herkomst van fruit en groenten (inclusief het aanbod uit het bio-assortiment), bij Colruyt wordt die slechts in 30 % van de gevallen vermeld en bij Carrefour in 83 % van de gevallen. Nochtans is die vermelding verplicht voor een hele reeks voedingsmiddelen (van fruit en groenten over vlees tot vis), en dat zowel in fysieke winkels als op webshops.

Uiteindelijk is de consument die online winkelt - wat sinds de coronacrisis zeer vaak gebeurt - minder goed geïnformeerd dan de consument die naar de winkel gaat. Een vorm van discriminatie die niet gerechtvaardigd is en die we alleen maar kunnen betreuren. Temeer omdat we Delhaize en Colruyt er in het verleden al op hebben gewezen dat ze de wettelijke verplichtingen op het gebied van informatieverstrekking aan de online winkelende consument niet nakwamen. We hadden toen ook de FOD Economie gewaarschuwd.

Valse beloftes

De studie brengt ook een ander problematisch aspect aan het licht: de discrepantie tussen wat de distributeurs beweren (in de pers, hun reclamecampagnes enz.) en de echte oorsprong van hun producten. Zo verklaarde Delhaize in de pers dat 90 à 95% van zijn vlees van Belgische oorsprong is, maar uit de analyse van Pierre Ozer blijkt dat slechts 65,5 % van het rundvlees en 80,5 % van het varkensvlees Belgisch zijn. Idem voor Carrefour, dat in zijn "Act for Food"-campagne verklaart dat 95 % van zijn rundvlees van Belgische oorsprong is, terwijl het onderzoek in kwestie onthulde dat het in de praktijk om slechts 55,8 % gaat.

In een tijd waarin mensen meer lokaal wensen te consumeren en de voorkeur geven aan de korte en lokale keten, vinden wij het als consumentenorganisatie onaanvaardbaar om beloftes te doen die onjuist of niet controleerbaar zijn.

Wij hebben de drie distributeurs dan ook verzocht hun wettelijke verplichting na te komen om de oorsprong van de verkochte producten op hun websites te vermelden, en ervoor te zorgen dat hun verklaringen in de pers, hun reclamecampagnes enz. overeenstemmen met de controleerbare realiteit van de producten die zij te koop aanbieden.

User name

Deelnemen aan de discussie

Deelnemen door een vraag of reactie achter te laten

reacties

Wees de eerste om te reageren