Nieuws

Delhaize, Colruyt en Carrefour moeten informatieplicht rond herkomst van voeding nakomen

28 april 2021

Begin april hebben we Delhaize, Colruyt en Carrefour erop gewezen dat ze niet altijd de oorsprong van verse voedingsmiddelen vermelden op hun webshops, terwijl dit verplicht is. Hun excuses zijn niet overtuigend en veranderen niets aan het feit dat zij de huidige wetgeving niet naleven. Als consument heb je het recht op correcte informatie.

Het is niet de eerste keer dat we de supermarktketens oproepen om de regels na te leven en de consument correct te informeren over de producten die ze online verkopen.

Deze keer hebben we daarbij verwezen naar een studie uitgevoerd door Pierre Ozer (Universiteit van Luik), die op 25 maart in het tijdschrift Le Vif werd gepubliceerd. Doel van deze studie was de herkomst te verifiëren van voeding die Delhaize, Colruyt en Carrefour online verkopen. In het bijzonder werd gekeken naar verse groenten en fruit, vlees en het bio-aanbod van deze voedingsmiddelen.

Uit de resultaten blijkt dat de herkomst van vlees vrijwel steeds wordt vermeld, maar dat kan niet gezegd worden over de andere categorieën. Delhaize geeft geen enkele informatie over de herkomst van fruit en groenten (inclusief het aanbod uit het bio-assortiment), bij Colruyt wordt die slechts in 30 % van de gevallen vermeld en bij Carrefour in 83 % van de gevallen. Nochtans is die vermelding verplicht voor een hele reeks voedingsmiddelen (van fruit en groenten over vlees tot vis), en dat zowel in fysieke winkels als op webshops.

Uiteindelijk is de consument die online winkelt - wat sinds de coronacrisis zeer vaak gebeurt - minder goed geïnformeerd dan de consument die naar de winkel gaat. Een vorm van discriminatie die niet gerechtvaardigd is en die we alleen maar kunnen betreuren.

Valse beloftes

De studie brengt ook een ander problematisch aspect aan het licht: de discrepantie tussen wat de distributeurs beweren (in de pers, hun reclamecampagnes enz.) en de echte oorsprong van hun producten. Zo verklaarde Delhaize in de pers dat 90 à 95% van zijn vlees van Belgische oorsprong is, maar uit de analyse van Pierre Ozer blijkt dat slechts 65,5 % van het rundvlees en 80,5 % van het varkensvlees Belgisch zijn. Carrefour verklaart in zijn "Act for Food"-campagne dat 95 % van zijn rundvlees van Belgische oorsprong is, maar van het online verkochte rundvlees blijkt volgens Ozer slechts 55,8 %  van Belgische oorsprong te zijn. 

In een tijd waarin mensen meer lokaal wensen te consumeren en de voorkeur geven aan de korte en lokale keten, vinden wij het als consumentenorganisatie onaanvaardbaar om beloftes te doen die onjuist of niet controleerbaar zijn.

Zeker nu Delhaize nog verder gaat in zijn beloften door (op 27 april) een opmerkelijke marketingcampagne te lanceren. Gedurende een maand verandert het bedrijf zijn naam in Belhaize, een samentrekking van Belg en Delhaize. Een manier om zich te positioneren als voorvechter van de Belgische producenten en ondersteuner van de lokale economie. Maar hoe kunnen wij nagaan of deze beweringen kloppen als de oorsprong van de te koop aangeboden producten niet correct wordt vermeld?

Geen echte excuses

Wij hebben de drie supermarktketens dan ook verzocht hun wettelijke verplichting na te komen om de oorsprong van de verkochte producten op hun websites te vermelden, en ervoor te zorgen dat hun verklaringen in de pers, hun reclamecampagnes enz. overeenstemmen met de controleerbare realiteit van de producten die zij te koop aanbieden.

Wat de vermelding van de herkomst van verse levensmiddelen betreft, verdedigen de drie ketens zich met het argument dat het voor hen technisch onmogelijk is (hun computersoftware zou het niet toelaten) om op hun website verschillende landen van herkomst te vermelden, wat voor bepaalde producten gebeurt. Dit argument is moeilijk te aanvaarden aangezien op de site van Carrefour France bijvoorbeeld correcte vermeldingen staan. Dit betekent dat de IT-tools bestaan en beschikbaar zijn.

Delhaize voegt aan dit argument nog een ander toe: hun website is geen online verkoopplatform, maar slechts een 'verzamelplatform'. Dit getuigt volgens ons eerder van slechte wil.  

Hoe dan ook, deze argumenten veranderen niets aan de essentie: er bestaat een zeer duidelijke Europese regelgeving betreffende de informatie die aan de consument moet worden verstrekt en deze moet worden nageleefd.

Daarom hebben wij zowel Delhaize, Colruyt als Carrefour laten weten dat wij een klacht zullen indienen bij de Economische Inspectie als ze niet snel veranderingen doorvoeren.