Nieuws

Grootschalig supermarktonderzoek “Superlijst” van start in België

21 april 2022
vrouw staat in supermarkt met kar vol boodschappen te kijken naar duurzame producten

Helpen supermarkten ons om duurzamer te eten? Dat wilt Questionmark Foundation, in samenwerking met Rikolto en Test Aankoop, weten via een nieuwe studie over duurzaamheid in de winkel. De resultaten worden in november 2022 gepubliceerd. 

 “Superlijst” is een onderzoek dat tot stand is gekomen met steun van Rikolto en Test Aankoop, en in samenwerking met BOS+, IEW, Ecosonso, FoodWIN en Bond Beter Leefmilieu, en is het eerste onderzoek dat over de jaren en in verschillende landen de prestaties van supermarkten op het vlak van duurzaamheid in kaart brengt. In België gaat het onderzoek rond milieu nu van start, de resultaten volgen in november. 

Supermarkten spelen sleutelrol

Voedselsystemen zijn verantwoordelijk voor 42% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, blijkt uit het recentste IPCC-rapport dat begin april verscheen. Supermarkten kunnen daarom een belangrijke bijdrage leveren aan een milieuvriendelijker voedingspatroon. 

Superlijst Milieu neemt de komende maanden supermarktketens Colruyt, Delhaize, Carrefour, Aldi en Lidl (samen goed voor meer dan 80% marktaandeel) onder de loep. Daarbij wordt nagegaan in hoeverre ze inspanningen leveren om de verkoop van dierlijke eiwitten te verminderen, te kiezen voor producten uit natuurvriendelijke landbouw, en ontbossing en voedselverspilling tegen te gaan.  

“Overmatig gebruik van kunstmest en pesticiden verstoren de natuurlijke kringlopen, met negatieve gevolgen voor water, bodem en gezondheid. Superlijst onderzoekt daarom in welke mate supermarkten milieuvriendelijke landbouwpraktijken stimuleren en de keuze voor duurzame producten makkelijker maakt”, legt Corentin Roland van Inter Environment Wallonie uit. Maar er zal ook worden gekeken "of supermarkten maatregelen nemen om ontbossing tegen te gaan, met name bij de teelt van soja, palmolie en cacao", voegt Pieter Van De Sype, beleidsmedewerker bij BOS+, eraan toe. 

Minder vleesconsumptie en verspilling

Ook onze vleesconsumptie zorgt voor een grote milieu-impact. "Het gemiddelde Belgische dieet bevat relatief veel dierlijke eiwitten, zoals vlees en kaas, wat in het huidige landbouwsysteem een zware druk legt op de omgeving," merkt Heleen de Smet van Bond Beter Leefmilieu op. Superlijst gaat na wat supermarkten doen om plantaardige keuzes makkelijker te maken.

Daarnaast zal ook aandacht worden besteed aan voedselverspilling. Alleen in Vlaanderen al gaat jaarlijks ongeveer 907.000 ton voedsel verloren. Superlijst gaat daarom na in hoeverre supermarkten een ambitie en een plan hebben om voedselverlies en -verspilling tegen te gaan, zowel in de supermarkt, als bij hun leveranciers en de consument.

Wij van onze kant zijn van mening dat de Superlijst inzicht zal geven in de mate waarin supermarkten vandaag reeds hun rol spelen. Daarnaast zal de studie ook concrete aanbevelingen bevatten die supermarkten en beleidsmakers kunnen gebruiken om verbeteringen aan te brengen. Deze constructieve en kritische benadering vinden wij belangrijk.