Nieuws

Kan Chiquita beweren dat haar bananen koolstofneutraal zijn?

22 augustus 2023
co2-neutraal

Chiquita zegt dat de bananen klimaatneutraal zijn. Maar wat betekent die claim en kan het bedrijf dat ook bewijzen? Kan een banaan klimaatneutraal zijn? We onderzochten de claims van CO2-neutrale producten en ontdekten dat er een geurtje aan is. 

Wat betekent “een koolstofneutraal product”?

Een koolstofneutraal product is in principe een product waarbij alle CO2-uitstoot van de productie en transport werd gecompenseerd, vaak door de aankoop van koolstofkredieten. De uitstoot wordt berekend in CO2-equivalenten. Een CO2-equivalent staat gelijk aan het effect dat de uitstoot van 1 kg CO2 heeft, de uitstoot van 1 kg lachgas (N2O) staat gelijk aan 298 CO2-equivalenten.

Een koolstofkrediet is een certificaat dat (in theorie) de vermindering of de verwijdering van 1 ton CO2 in de atmosfeer garandeert. Daarmee wekken bedrijven de indruk dat ze inspanningen doen om de CO2-uitstoot die gelinkt is aan de productie van hun producten te verminderen en hun impact op het klimaat te verkleinen. 

Hoewel veel bedrijven moeite doen om hun uitstoot daadwerkelijk te verminderen, is de “koolstofneutraliteit” niet te garanderen

Zijn koolstofkredieten betrouwbaar?

Het aankopen van koolstofkredieten betekent dat het bedrijf financieel bijdraagt aan bepaalde projecten om de hoeveelheid koolstof die ze zelf uitstootten door productie te compenseren. Deze projecten zijn bijvoorbeeld hernieuwbare energieprojecten of herbebossingsprojecten.

Maar de resultaten van de compensatieprojecten zijn wetenschappelijk onnauwkeurig. Van de koolstofkredieten kan dus niet bewezen kan worden of ze echt een compensatie zijn. En er bestaat geen enkele norm of duidelijke definitie die in Europa wordt aanvaard om de claim van “koolstofneutraal” te mogen hanteren. 

Er bestaat dus niet zoiets als een klimaatneutrale banaan of fles mineraalwater. Het komt wel in de buurt van greenwashing, wanneer een bedrijf zijn producten of diensten als “groen” of “milieuvriendelijk” op de markt brengt zonder dat te kunnen bewijzen.

Meer weten over greenwashing

Bananen van Chiquita: zijn ze echt CO2-neutraal?

De bedrijven die beweren klimaatneutrale producten te verkopen, geven soms onjuiste informatie over hun acties. Chiquita beweert dat de uitstoot door de productie en vervoer van hun bananen tussen 2013 en 2019 is afgenomen. Dat is mogelijk, maar het kan echter niet beweren de totale CO2-uitstoot ook verminderd is. 

  • Het bedrijf kan niet duidelijk aantonen dat veranderingen in hun processen tot absolute verminderingen hebben geleid (o.a. omdat het meer producten heeft verkocht).
  • De klimaatdoelstelling van het bedrijf richt zich alleen op de directe en energiegerelateerde uitstoot. Die bedraagt slechts 8 % van de totale uitstoot.
  • De uitstoot wordt gecompenseerd met koolstofkredieten van een windenergieproject in Costa Rica. Het is echter onwaarschijnlijk dat deze kredieten werkelijk en volledig de impact van de uitstoot kunnen compenseren.
  • De labelsticker bevat geen enkele aanvullende informatie over de claim en is dus niet duidelijk voor de consument.

De claim van CO2-neutrale bananen wordt daarom als misleidend beschouwd.

Welke voedingsproducten hebben we nog gecontroleerd? 

Wij hebben vastgesteld dat de inspanningen die geleverd worden door de verschillende bedrijven om hun CO2-neutraliteit te bewijzen, zeer verschillend zijn. Hieronder de onderzochte voorbeelden:

Testaankoop roept op om claims over CO2-neutraliteit te schrappen

Bedrijven zouden in plaats daarvan beter transparant communiceren over de maatregelen die ze hebben genomen om hun impact op het klimaat te beperken. Samen met het BEUC (een Europese overkoepelende organisatie van verbruikersorganisaties) roepen wij de Europese Unie op om het gebruik van het “CO2-neutraal”-logo op alle producten, inclusief eten en drinken, te verbieden.