Nieuws

Zonnebankcentra: 89 % overtreedt de regels

25 januari 2019

Bij 89 % de 172 zonnebankcentra die afgelopen jaar door de FOD Economie werden gecontroleerd, werd een inbreuk vastgesteld. Dat is maar liefst 18 % meer dan in 2017. Zij spelen zo met jouw gezondheid. Ontoelaatbaar. Hoewel de regels begin dit jaar zijn verstrengd, zijn er in onze ogen nog extra maatregelen nodig. 
Dat zonnebankcentra het niet al te nauw nemen met de wettelijke voorschriften, stelden wij in het verleden al meermaals vast. Telkens opnieuw brachten wij de betrokken ministers op de hoogte en drongen we aan op strengere regels en controles. Al hebben we onze bedenkingen bij de aanpassing die het meest recent van kracht werd.


Gezondheid in gevaar

Een bezoek aan de zonnebank is nochtans niet zonder gevaar. De uvstralen afkomstig van zonnebank zijn immers heel wat sterker dan die van de Belgische zon. En de cijfers liegen er niet om. Uit onderzoek van de British Medical Journal blijkt dat het risico op melanoom met 20 % toeneemt wanneer je minstens één keer naar de zonnebank gaat. Doe je dat voor je 35e dan verdubbelt dat risico zelfs.

Veilig zonnebankgebruik bestaat dus niet, ook niet wanneer zonnebankcentra de regels respecteren die de wetgever oplegt. Ze kunnen enkel de risico’s beperken. Maar zelfs die taak nemen ze niet au sérieux. Zo zou je bijvoorbeeld een beschermingsbrilletje krijgen, zou er een duidelijk blootstellingsschema aanwezig zijn en zou je duidelijke instructies (bv. ontschminken, geen zonnecrème aanbrengen … ) moeten terugvinden in de cabine.

Strengere regels nodig

Eind 2017 zijn al enkele nieuwe regels voor zonnebankcentra in voege getreden. Zonnecentra mogen in hun communicatie geen positieve effecten van een zonnebank meer vermelden. Bovendien moet elke communicatie de volgende waarschuwing bevatten: “Gebruik van zonnebanken kan huidkanker veroorzaken”. Twee maatregelen waarvoor wij al geruime tijd hadden gepleit aan minister van Consumentenzaken Kris Peeters.

Ook begin dit jaar werd een nieuwe maatregel van kracht. Al hebben we daar wel onze bedenkingen bij. Wie naar de zonnebank wil, moet eerst toelating vragen aan zijn huisarts. Mensen met een erg gevoelige huid krijgen geen toelating. “De nieuwe regel kan een verkeerd signaal geven aan mensen die wel toegang krijgen,” zegt een van onze gezondheidsspecialisten. “Het wekt de indruk dat zij geen gezondheidsrisico lopen. De risico’s verschillen weliswaar van mens tot mens, maar ze gelden voor iedereen. Bovendien betekent dit veel extra werk voor huisartsen en bijkomende kosten voor onze sociale zekerheid.”

De nieuwe wet voorziet in een alternatief: klanten kunnen de gevoeligheid van hun huid in het zonnecentrum laten testen via een speciaal toestel. Maar hoe betrouwbaar zijn die apparaten? En hoe groot is de kans op verkeerd gebruik ervan?

Volgens ons zijn er echter nog bijkomende maatregelen nodig om jou als consument beter te informeren en om de wet beter te doen naleven:

  • Alle zonnebankcentra moeten regelmatig geïnspecteerd worden door de overheid. Krachtige sancties moeten opgelegd worden indien deze niet voldoen aan de regelgeving. De inspectieresultaten moeten openbaar gemaakt worden zodat de consument weet welk zonnebankcentrum de wet respecteert, en welk niet. 
  • Automatische zonnecentra moeten verboden worden. De begeleiding en het toezicht zijn er nog minder gegarandeerd.
  • De kwaliteit van de opleiding voor de zonneconsulenten moet verbeteren, zodat deze beter hun taak op zich kunnen nemen.
  • De verkoop van toestellen met een te hoge stralingsemissie moet verboden worden.