Nieuws

We betalen nog altijd te veel voor onze maskers

11 maart 2021

Hoewel de schaarste intussen achter ons ligt, zijn de prijzen voor heel wat mondmaskers volgens ons nog altijd te hoog. En dat terwijl er ook al maskers op de markt zijn aan pre-coronaprijzen. Het beste bewijs dat het ook anders kan ...

Onze bevindingen

Het is je wellicht niet ontgaan dat het aanbod aan mondmaskers de afgelopen maanden fors de hoogte in is gegaan. Van een schaarste zoals in de eerste maanden van de coronacrisis is er dus al een tijdje geen sprake meer. Daar waar we in juni slechts een dertigtal modellen aantroffen op de markt, vonden we er nu ruim meer dan 100. Vooral het aanbod in de apotheken en winkels zoals Kruidvat en Di nam fors toe.

Prijzen dalen, maar niet sterk genoeg

Een logisch gevolg van dat toegenomen aanbod zou een daling in prijs zijn. Eind september 2020 stelden we immers vast dat we vaak heel wat meer betaalden voor onze maskers dan in verschillende andere landen. Maar wat is er sedertdien met die prijzen gebeurd?

Om dat te weten vergeleken we de prijzen van de wegwerpbare (chirurgische en comfortmaskers), herbruikbare en FFP2-maskers die we in juni 2020 op de markt aantroffen met het huidige aanbod (februari 2021). Voor bijna alle soorten en verkoopkanalen die we onderzochten konden we een prijsdaling vaststellen. Goed nieuws dus.

Voor de herbruikbare maskers werd enkel de prijs van de maskers voor volwassenen meegenomen in de vergelijking, omdat we enkel voor dit type referentiegegevens hadden voor 2020.

Toch moeten we deze positieve boodschap enigszins nuanceren. De verschillen tussen de prijzen die we op de markt terugvonden, liepen immers sterk uiteen. Zo werden in enkele (para)farmacieën bijvoorbeeld chirurgische maskers verkocht voor € 0,20/stuk, terwijl de prijs in andere filialen opliep tot € 1,27/stuk. Voor de corona-pandemie schommelde de prijs voor zo’n masker tussen 10 en 30 cent per stuk. Enkele handelaars tonen dus alvast dat het geen onhaalbare kaart is om opnieuw tot zulke prijzen te zakken.

Grootste daling in apotheken

Wat vooral opvalt is dat de prijzen voor wegwerpbare maskers in de apotheek fors zijn gedaald, maar liefst met 50 %. Terwijl de prijzen er in juni nog flink wat hoger lager dan in de supermarkt, zijn de rollen nu omgekeerd. Voor een chirurgisch masker betaal je in de apotheek nu gemiddeld € 0,50, voor een comfortmasker – dat in theorie minder is van kwaliteit – in de supermarkten is dat nog altijd gemiddeld € 0,58.

De verschillen tussen de supermarkten onderling zijn wel iets groter dan enkele maanden geleden. Hier kan het wegwerken van een stock een mogelijke verklaring zijn. Supermarkten hebben afgelopen jaar wellicht grote hoeveelheden maskers aangekocht aan op dat moment hogere prijzen. Aangezien zij niet met verlies mogen verkopen, kunnen zij hun prijzen pas verlagen wanneer die duurder aangekochte maskers de deur uit zijn. En dat is misschien wel al het geval bij de ene supermarkt en nog niet bij de andere ...

Wil je mondmaskers kopen, dan raden wij je aan om zeker even de tijd te nemen om te vergelijken.

Prijs geen garantie voor kwaliteit

In theorie is een chirurgisch masker van betere kwaliteit dan een wegwerpbaar comfortmasker. Dat verschil uit zich ook in de prijs. Voor die eerste liepen de prijzen uiteen van € 0,20 tot € 1,27, terwijl je voor een comfortmasker van € 0,11 tot € 0,79 betaalt. We willen hierbij echter graag benadrukken dat dit geen garantie is dat de maskers ook voldoen aan de kwaliteitsnormen. Uit onze eigen test in juni 2020 bleek immers al dat verschillende maskers op de Belgische markt niet aan de normen voldoen. Net om die reden willen wij dan ook al geruime tijd meer overheidscontroles op de kwaliteit en de certificatie van verkochte mondmaskers, en meer dwingende kwaliteitsnormen voor fabrikanten van comfortmaskers.

Sedert 1 februari is de uitzonderingsmaatregel voor chirurgische maskers wel stopgezet. Deze maatregel liet toe om maskers die normaal niet als medisch hulpmiddel zouden mogen worden verkocht maar toch een voldoende kwaliteit hebben alsnog op de markt te brengen als chirurgisch masker. Maskers die sinds februari op de markt komen moeten echter opnieuw volledig in overeenstemming zijn met de Europese regelgeving. Maskers die begin februari werden vrijgegeven op basis van de tijdelijke afwijkingen mogen wel nog worden verkocht tot uiterlijk 1 augustus 2022 of tot de vervaldatum vermeld door de fabrikant.

Meer over de kwaliteit en het correct gebruik van mondmaskers lees je in ons dossier.

Naar het dossier mondmaskers