Nieuws

Wanneer kom ik aan beurt voor een coronavaccin?

08 december 2020

Het Belgisch vaccinatieplan start wellicht in januari 2021 in de woonzorgcentra, waar zowel bewoners als personeel zullen worden ingeënt. De volgende fasen zullen afhangen van de vaccinproductie en van de werkzaamheid die het vaccin zal hebben bij verschillende doelgroepen.

Hoewel er een Belgisch vaccinatieplan is opgesteld, blijven er heel wat onzekerheden. Zo hangt er veel af van de beschikbaarheid van de verschillende vaccins: België heeft doses aangekocht bij vijf producenten. Maar deze kandidaat-vaccins moeten nog geëvalueerd worden door het Europees Geneesmiddelenagentschap. En sowieso volstaat de productie niet om te voldoen aan de grote vraag. De beschikbare vaccins zullen eerlijk worden verdeeld onder de Europese lidstaten volgens aantal inwoners. Waarschijnlijk worden de vaccins van Pfizer/BioNTech als eerste geleverd.

Zorgpersoneel eerst

Vaccinatie zou begin januari starten in de woonzorgcentra, gevolgd door andere zorginstellingen. Zowel personeel als inwoners en vrijwilligers zullen ter plaatse ingeënt worden. België wil daarmee besmetting bij ouderen zo veel mogelijk voorkomen, aangezien zij het grootste risico lopen op ziekenhuisopname en overlijden. Daarna volgt het zorgpersoneel in ziekenhuizen en artsenpraktijken. Hoe groter hun risico op contact met covid-19 patiënten, hoe eerder ze gevaccineerd zullen worden.

Lees alles over de coronavaccins in ons uitgebreid dossier.

Naar ons dossier coronavaccins

Risicogroepen daarna

Na deze eerste vaccinatieronde is de timing voor andere groepen echter onzeker. Alles hangt af van de beschikbaarheid van vaccins.

In een tweede fase komen de 65-plussers aan de beurt, gevolgd door risicopatiënten tussen de 45 en 65 jaar. Laatste prioritaire groep zijn personen die essentiële maatschappelijke en/of economische functies uitoefenen. Wie dat precies zijn, is nog niet beslist. Er wordt onder andere gedacht aan politie en brandweer, maar ook over leerkrachten wordt nog gediscussieerd.

Pas in de allerlaatste fase komen laag-risico-groepen aan bod. Wie gezond is en jonger dan 45, zal dus het langst moeten wachten op vaccinatie.

Gebrek aan gegevens

Zwangere vrouwen en kinderen, waarbij vaccinatie nog niet getest is in de huidige klinische studies, worden niet gevaccineerd zolang er geen resultaten beschikbaar zijn. Ook over de werking van de vaccins bij andere risicogroepen zijn er nog veel vragen. Het is afwachten in welke mate het Europees Geneesmiddelagentschap in zijn beoordeling van de vaccins rekening zal houden met deze ontbrekende gegevens.

Vaccinatie zal gratis zijn, maar niet verplicht. In eerste instantie zullen de vaccins worden toegediend in de instellingen zelf, later zal dit gebeuren in test- en vaccinatiecentra. Voor de meeste vaccins zijn twee dosissen nodig, met enkele weken tussen beide inentingen.