Nieuws

Eindelijk meer transparantie over coronavaccins dankzij Test Aankoop

28 april 2021

Onze inspanningen hebben geloond. De vertrouwelijke documenten achter de aankoop van coronavaccins in ons land zijn eindelijk openbaar gemaakt. Het gaat om de adviezen die het speciaal comité heeft verleend aan de overheid, alsook een inkijk in de samenstelling van dat comité. Wij zullen alle documenten uiteraard grondig analyseren.

In ons land buigt een speciaal comité binnen het FAGG zich over ieder contract dat Europa met een vaccinfabrikant heeft afgesloten. Zij formuleren een advies dat vervolgens wordt bekeken door de zogenaamde interministeriële conferentie volksgezondheid, samengesteld uit onze ministers van volksgezondheid. Zij beslissen uiteindelijk of België al dan niet intekent op een bepaald contract.

Sinds 27 april is deze informatie eindelijk openbaar gemaakt. Een goede zaak volgens ons.

Met jouw geld

Zijn die documenten dan zo belangrijk? Absoluut. Als belastingbetaler financier je immers mee de ontwikkeling, productie en de aankoop van de coronavaccins. Je hebt dan ook het recht om te weten wat er is afgesproken.

Op basis van de principes van openbaarheid van bestuur hebben we daarom zowel aan het FAGG als aan de ministers van volksgezondheid gevraagd om open kaart te spelen. Meermaals hebben we van hen echter een negatief antwoord ontvangen, waarop we uiteindelijk hebben aangeklopt bij de regionale commissies voor toegang tot administratieve documenten. De federale commissie openbaarheid van bestuur had overigens al geoordeeld dat de weigering van het FAGG onvoldoende gemotiveerd was en had het belang van transparantie benadrukt.

Een overzicht van al onze inspanningen vind je in het dossier coronavaccins.

Naar het dossier coronavaccins

Onze vastberadenheid heeft geloond

Op 31 maart besliste de interministeriële conferentie volksgezondheid dan toch om de adviezen en samenstelling openbaar te maken. Sinds 27 april zijn deze hier terug te vinden, ook al zijn verschillende passages in de uitgebrachte adviezen gedeeltelijk gecensureerd. Intussen zijn de contracten voor Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/OxfordUniversity en Moderna wel gelekt en in een ongecensureerde versie online beschikbaar. De contracten van CureVac en van Sanofi/GSK zijn gepubliceerd met veel gecensureerde passages, maar over het contract van Johnson&Johnson is nog niets te vinden.

Wij zullen al deze documenten analyseren en we zullen ons blijven inzetten voor meer transparantie.