Nieuws

Klacht tegen Biogen wegens woekerprijs Spinraza

24 juli 2019

De vraagprijs van Spinraza, een weesgeneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van de zeldzame ziekte spinale musculaire atrofie (SMA), staat niet in verhouding tot de gedane investeringen. Omdat producent Biogen misbruik maakt van zijn monopoliepositie hebben wij een klacht ingediend bij de Belgische Mededingingsautoriteit.
Deze publicatie werd mogelijk gemaakt door financiële steun van Open Society Foundations.

Samen met onze Italiaanse zusterorganisatie Altroconsumo zijn wij een nieuw onderzoek gestart naar de woekerprijzen van bepaalde innovatieve geneesmiddelen, ditmaal Spinraza. We hebben het dossier doorgespeeld aan de Mededingingsautoriteit omdat producent Biogen misbruik maakt van zijn monopoliepositie om de prijs op te drijven. Wij willen dat de autoriteiten dit misbruik bevestigen, stopzetten en bestraffen met een boete.

Vier dollar inkomsten per geïnvesteerde dollar

Het onderzoek dat leidde tot de ontwikkeling van deze nieuwe behandeling vond plaats in een universitaire omgeving, en werd grotendeels gefinancierd met publieke middelen. Het geneesmiddel werd gelanceerd dankzij een samenwerking tussen Biogen en Ionis, dat de klinische proeven leidde. Tijdens het eerste jaar dat Spinraza werd verkocht, verdiende Biogen al veel meer dan het heeft geïnvesteerd.

Uit de financiële rapporten van Biogen en Ionis berekenden we dat er bijna 2 miljard dollar méér werd binnengehaald dan dat de ontwikkeling van het geneesmiddel kostte: in twee jaar tijd was de verkoop van Spinraza goed voor een omzet van 2,61 miljard dollar, tegenover een investering van 648 miljoen dollar. Elk geïnvesteerde dollar bracht dus vier dollar inkomsten op.

In België kost één verpakking Spinraza € 88 300. De behandeling van één enkele patiënt kost het eerste jaar € 529 800, daarna € 264 900 (in het begin zijn er meer doses nodig). Als onderdeel van het BeNeLuxA-initiatief werd er met Nederland onderhandeld over de terugbetaling van de therapie. In ons land wordt het geneesmiddel sinds 2018 terugbetaald onder een tijdelijke overeenkomst. Welke prijs met de firma werd onderhandeld, blijft tot op vandaag geheim.

Eerlijke winst, géén woekerprijzen

De bedragen uit ons onderzoek hebben ons aangezet om Biogen aan te geven bij de Mededingingsautoriteit voor misbruik van zijn monopoliepositie: de woekerprijzen die de firma eist en die worden betaald door onze gezondheidszorg zijn onevenwichtig in verhouding tot de geïnvesteerde kosten en dus niet fair. 

Het dossier is het zoveelste voorbeeld van de ondraaglijke prijzen die de farmasector oplegt en die ze niet kunnen rechtvaardigen met de eigen investeringen voor onderzoek en ontwikkeling. Hoewel bedrijven zeker risico’s nemen met onderzoek dat vaak niet succesvol is, rechtvaardigt dat niet de drang naar de hoogst mogelijke prijzen zoals de farmasector die de laatste jaren probeert te forceren. De prijs van innovatieve geneesmiddelen drijft steeds verder af van de werkelijke kosten van onderzoek en ontwikkeling, en van eerlijke winstmarges.

Wij hebben klacht ingediend

Zulke praktijken, die de leefbaarheid van onze ziekteverzekering in gevaar brengen, zijn onaanvaardbaar. Spinale musculaire atrofie (SMA) is een zeldzame degeneratieve erfelijke aandoening (1 op 6 000 tot 10 000 geboortes) die de spieren aantast. Gemiddeld zijn er jaarlijks 12 nieuwe gevallen in ons land. De ziekte treft vooral kinderen, en in de meest ernstige vormen daalt de levensverwachting enorm. Spinraza is tot nog toe de enige behandeling op de Belgische markt. 

Farmagroep Biogen brengt Spinraza op de Belgische markt sinds 2018. Met de goedkeuring van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) is het product door de Europese Commissie erkend als weesgeneesmiddel. Biogen heeft commerciële exclusiviteit tot 2029.

Er moet een eerlijke prijs komen voor innovatieve geneesmiddelen. Wij hebben altijd gevochten voor patiëntenrechten en de duurzaamheid van gezondheidszorg, zoals we onlangs nog deden in de dossiers Avastin/Lucentis, Aspen Pharma en CDCA Leadiant. Lees meer in ons dossier over betaalbare geneesmiddelen.

Naar ons dossier