Nieuws

Gemengde gevoelens bij het nieuwe transparantiebeleid inzake medische studies

08 oktober 2014
gemengde

Het Europese geneesmiddelenagentschap EMA legde op 2 oktober zijn beleid vast inzake de transparantie van medische studies, dat als bedoeling heeft een beter beeld te geven van de echte waarde van geneesmiddelen. Wij zijn echter niet onverdeeld gelukkig met het eindresultaat.

Amper de helft van alle studies over geneesmiddelen wordt gepubliceerd in medische tijdschriften. Vooral studies met negatieve bevindingen blijven verdoken. Het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA werkte daarom al een tijd aan een nieuw transparantiebeleid. 

Er werd naar ons geluisterd, maar nog te veel blinde vlekken

In juni verzetten wij ons nog tegen het plan van het EMA om de studies enkel leesbaar te maken op het scherm. Nu de regels zijn vastgelegd, blijkt dat naar ons werd geluisterd. Printen en downloaden zal wel mogelijk zijn. Gelukkig, want het is een vereiste voor onderzoekers die de inhoud willen analyseren. 

Maar we blijven met gemengde voelens zitten. EMA heeft immers een lijst opgesteld met te veel elementen die eventueel als commercieel vertrouwelijk kunnen worden beschouwd en dus niet moeten worden vrijgegeven. 

Verder geldt het nieuwe beleid alleen voor rapporten over geneesmiddelen waarvoor de registratie vanaf 1/1/2015 is aangevraagd. De informatie over de meeste geneesmiddelen die we nu gebruiken, zal dus nog altijd niet publiek zijn.

Farmawereld blijft bedreigend

Wie een rapport wil gebruiken, moet een contract ondertekenen waarmee de firma de onderzoeker voor de rechter kan dagen bij een overtreding van de gebruikersvoorwaarden. Dat kan aanleiding geven tot heel wat vrees, die verre van ongegrond is. In 2013 daagden de firma’s Abbvie en Intermune zelfs EMA voor de rechter omdat ze de openbaarheid van bepaalde gegevens wilden tegenhouden, onder het mom van commercieel vertrouwelijke informatie. Abbvie trok zich ondertussen terug en sloot een overeenkomst met EMA. De toegevingen die EMA deed, doen ons echter vrezen dat cruciale informatie verborgen werd gehouden. 

Gemengde gevoelens

Ondanks de tekortkomingen blijft het nieuwe beleid een stap vooruit. Maar we hopen dat het niet verder wordt afgezwakt door firma's, of door de onderhandelingen met de VS in het kader van het nieuw handelsakkoord en de definitie van “commercieel vertrouwelijke informatie”.