Dossier

Terugbetaling klinisch psychologen: stand van zaken

11 april 2022
hulp

Sinds 1 januari 2022 is er een nieuwe regeling van kracht voor de terugbetaling van geconventioneerde psychologen. Pluspunt: je moet niet meer eerst naar de huisarts, zoals voordien. Maar er is wellicht niet genoeg geld om iedereen te kunnen helpen. En niet elk netwerk is al klaar voor een volledige uitrol van het beloofde aanbod. 

Sinds 1 januari 2022 is de nieuwe regeling voor de terugbetaling van geconventioneerde psychologen of orthopedagogen eindelijk van kracht. Daar kijken we al naar uit sinds augustus vorig jaar

Rechtstreeks naar de psycholoog

Er zijn een aantal positieve veranderingen ten opzichte van de vorige regeling:

  • In tegenstelling tot voordien moet je niet meer eerst naar de huisarts voor een voorschrift. Je kunt rechtstreeks contact opnemen met een klinisch psycholoog of orthopedagoog. Let wel, voor terugbetaalde sessies moet die wel aangesloten zijn bij een regionaal netwerk voor geestelijke gezondheidszorg (zie verder). 
  • Ook mensen met ernstige of meer complexe psychische moeilijkheden kunnen via dit systeem kortdurende hulp krijgen. In de vorige regeling kwam enkel "eerstelijnspsychologische zorg" in aanmerking voor terugbetaling voor mensen met milde tot matige psychische problemen. 

  • Het RIZIV vergoedt ook groepssessies. Hiervoor kan de psycholoog of orthopedagoog samenwerken met andere zorg- en hulpverleners (arts, ervaringsdeskundige, enz.).

Voor een individuele sessie bij een psycholoog of orthopedagoog betaal je zelf € 11 of € 4 bij een verhoogde tegemoetkoming. Voor een groepssessie is dat € 2,5. De overheid past de rest bij via de derdebetalersregeling. Je moet dit dus niet eerst voorschieten.

Het eerste gesprek is gratis. Dit is een verkennend gesprek waarin de psycholoog je hulpvraag verduidelijkt. Op basis van dit gesprek, kan het zijn dat de psycholoog zelf met je aan de slag gaat, individueel of in groep. Het kan ook zijn dat hij je doorverwijst. 

Het is mogelijk dat de psycholoog het nodig acht om je huisarts of een andere zorgverlener te betrekken bij de begeleiding. Dat kan natuurlijk enkel met jouw goedkeuring. Ook geconventioneerde psychologen zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

Zo vind je een geconventioneerd psycholoog

Je kunt enkel terecht bij psychologen en orthopedagogen die “geconventioneerd” zijn. In deze context wil dat zeggen dat hij of zij verbonden is aan een van de 32 regionale netwerken voor geestelijke gezondheidszorg die een overeenkomst sloten met het RIZIV. Een deel van deze netwerken richt zich specifiek tot jongeren tot en met 23 jaar. Andere netwerken focussen op volwassenen vanaf 15 jaar. 

Voor een lijst met de psychologen en orthopedagogen die deelnemen, moet je naar de website van het netwerk in jouw regio surfen. Die websites zijn helaas niet allemaal even duidelijk. Met onderstaande links verwijzen we je alvast naar de juiste pagina. Het RIZIV beloofde alvast om werk te maken van een centraal overzicht (informatie volgt op deze pagina).

Belangrijk: dit project is in volle ontwikkeling. Niet elk netwerk is al klaar om groepssessies of gespecialiseerde hulp aan te bieden.  

Beperkt budget

Voor dit project maakt de federale overheid per jaar € 151 miljoen vrij. Dat is bijna vier keer meer dan voordien. Maar is het genoeg? Dat is nog steeds een pak minder dan de € 300 miljoen die volgens sommige studies  nodig zijn om eerstelijnshulp goed te organiseren. 

“Ondanks aankondigingen van de bevoegde minister en de tekst op de website van het RIZIV, is dit geen aanbod aan de algemene bevolking waarbij “iedereen” voor € 11 naar de psycholoog kan”, liet een coördinator van een van de netwerken ons weten. 

Elk netwerk krijgt een budget toegewezen waarmee het een aanbod moet uitwerken. Dat gebeurt op basis van een regionale “nodenanalyse” waar sommige netwerken nog niet mee begonnen zijn. 

De netwerken mogen grotendeels zelf bepalen wie er voorrang krijgt. Ze kregen van de overheid wel de boodschap om prioriteit te geven aan kwetsbare doelgroepen die zwaar getroffen zijn door de COVID-19-pandemie.

Het aantal sessies dat je krijgt vergoed, is sowieso beperkt.

 

 

Maximaal aantal vergoede sessies

Eerstelijnspsychologische zorg

Voor relatief milde en geen al te complexe problemen.

netwerk voor jongeren t.e.m. 23 jaar

netwerk voor volwassenen vanaf 15 jaar

individueel

max. 10

max. 8

in groep

max. 8

max. 5

 

Gespecialiseerde zorg

Voor ernstigere of complexere klachten

netwerk voor jongeren t.e.m. 23 jaar

netwerk voor volwassenen vanaf 15 jaar

individueel

gemiddeld 10 en max. 20

gemiddeld 8 en max. 20

in groep

max. 15

max. 12