Dossier

Natuurlijke en biologische cosmetica, wat zijn ze waard?

24 januari 2023

De vraag naar natuurlijke of biologische cosmetica wordt alsmaar groter. Helaas is het zelden duidelijk welke producten écht natuurlijk of biologisch zijn. Bovendien zijn ze niet altijd veiliger of duurzamer. Tijd voor een heldere wetgeving en één transparant label!

Wat zijn natuurlijke cosmetica?

We kunnen er niet naast kijken: het gamma aan natuurlijke of biocosmetica heeft de laatste jaren een groot aandeel in de winkelrekken veroverd. Ook het gros van de grote cosmeticamerken heeft naast hun klassieke producten inmiddels een natuurlijke lijn op poten gezet.

Helaas is er geen wettelijke definitie voor wat natuurlijk is, en zijn er heel wat merken die hun producten groener afschilderen dan ze werkelijk zijn ("greenwashing"). En dat maakt het lastig om het kaf van het koren te scheiden.

 

Geen definitie, véél misbruik

Omdat er op dit moment geen wettelijke vereisten zijn waaraan zulke cosmetica moeten voldoen, kunnen fabrikanten om het even wat als “natuurlijk” in de markt zetten.

Op Europees niveau bestaat er enkel een ISO-standaard. Daarin wordt uitgelegd waaraan natuurlijke en biologische ingrediënten zouden moeten voldoen, maar deze richtlijnen zijn volledig vrijblijvend. In de praktijk varieert het aandeel natuurlijke of biologische ingrediënten daardoor aanzienlijk.

Wij maken zelf de volgende indeling:

  • Producten met een onafhankelijk certificaat of label;
  • Producten zonder label die een groot aandeel natuurlijke ingrediënten vermelden;
  • Producten die zich ecologischer voordoen dan ze werkelijk zijn ("greenwashing"). Met kleuren, benamingen, claims en afbeeldingen op de verpakking wekken ze de indruk dat het om een natuurlijk of bioproduct gaat. Een blik op de ingrediëntenlijst verraadt echter dat er wel degelijk chemische stoffen werden gebruikt.

Welke labels mag je geloven?

Het is niet altijd makkelijk in te schatten in welke categorie een product valt. Welke merken betrouwbaar zijn, kunnen we niet zeggen, aangezien elk product afzonderlijk moet worden bekeken.

Dat er op de verpakking “natuurlijk” staat, betekent niet dat er geen chemische bewerkingen met de ingrediënten zijn gebeurd. Het verschil zie je in de ingrediëntenlijst. Wij vertellen waarop je moet letten.

Niet per se gezonder, veiliger en beter voor het milieu

Mensen gaan overstag omdat ze denken dat deze producten veiliger of gezonder zijn voor hun huid én dat ze ook beter zijn voor het milieu, al blijkt dat lang niet altijd het geval. Ook natuurlijke ingrediënten kunnen huidirritaties en allergische reacties veroorzaken. 

Cosmetica met het Europese Ecolabel zijn daarentegen wél duurzame en milieuvriendelijke producten. Helaas is het label voorlopig nog niet in de Belgische winkelrekken te vinden, hoewel het al een tijdje bestaat. We verwachten dat hier de komende jaren verandering in komt.

Wildgroei aan labels en claims moet stoppen

Op dit moment kunnen de fabrikanten om het even wat als "natuurlijk" product op de markt gooien, zonder bindende regels. Wij vragen daarom:

  • Meer regelgeving op Europees niveau over wat precies natuurlijk en/of biologisch is;
  • Eén label, eveneens op Europees niveau, voor natuurlijke en biologische cosmetica, zoals dat al bestaat voor voeding;
  • Betere controle op de markt en op reclame;
  • Verbod op misleiding en greenwashing.