Persbericht

Meer dan 28.000 handtekeningen tegen het verdwijnen van bankautomaten

14 juni 2023

In maart dit jaar hebben Testaankoop, Financité en Okra een petitie gestart tegen het verdwijnen van bankautomaten en voor een gegarandeerde toegang tot cash. Sindsdien is deze petitie al 28.000 keer ondertekend. Inmiddels heeft de regering een akkoord gesloten met Febelfin op 31 maart, maar volgens Testaankoop, Financité en Okra biedt deze overeenkomst geen oplossing. Met de petitie willen zij de situatie voor de consument verbeteren, indien nodig via wetgeving.

Aantal ATM’s neemt nog steeds af

Binnen Europa is in België het aantal bankautomaten de afgelopen vijf jaar het sterkst afgenomen. Iedere dag sluit minstens één agentschap de deuren, wat telkens leidt tot het verdwijnen van de bijhorende ATM’s. Terwijl in België meer dan 8.000 ATM’s waren in 2017, restten er slechts 5.900 in 2021. Testaankoop, Financité en Okra blijven klachten ontvangen van misnoegde consumenten die geen toegang hebben tot hun eigen geld. Velen hebben het gevoel dat banken het monopolie hebben over hun spaargeld, en hen beletten om over hun geld te beschikken wanneer zij dit wensen.

Een akkoord dat niet voldoet

In deze context heeft de regering de kwestie in handen genomen en een akkoord gesloten met Febelfin op 31 maart. Wie het akkoord echter nader bekijkt, merkt dat dit allesbehalve een oplossing biedt voor het probleem.

Vele beloftes en verwoordigen in het akkoord zijn erg vaag. Ook laat de gebruikte methodologie niet toe om de situatie te verbeteren, want de sector vertrekt vanuit haar eigen pessimistische voorspellingen om de consument een verbeterde situatie voor te spiegelen.

De herverdeling van de ATM’s is bovendien per provincie ingedeeld. Daardoor is het niet mogelijk om hun specifieke plaatsing te kennen. “Het is absoluut noodzakelijk om te beschikken over de tabel met de verspreiding per gemeente in 2021 en in 2025 om een idee te krijgen van de impact van dit akkoord op het terrein,” zeggen Testaankoop, Financité en Okra. Ook de methodologie die de Nationale Bank heeft gebruikt om de bereikbaarheid van de ATM’s te meten moet openbaar gemaakt worden, aldus de drie organisaties.

Verder behoudt de bankensector zich het recht om ATM’s te verwijderen die minder dan 20.000 stortingen per jaar registreren, wat onvermijdelijk leidt tot de verdwijning van bankautomaten in minder bevolkte regio’s. “Alle maatregelen in het akkoord bemoeilijken de toegang tot cash aanzienlijk. Het gaat duidelijk om een self-fulfilling prophecy,” zegt Anne Fily, onderzoekster over financiële inclusie bij Financité.

Ten slotte voorziet het akkoord 24 gratis afhalingen. Die bepaling verslechtert echter de bestaande situatie voor vele rekeninghouders. “Vandaag hebben bijna alle banken tenminste één rekening waarbij de voorwaarden qua afhalingen gunstiger zijn dan wat voorzien is in het akkoord. Indien we deze drempel toepassen, bestaat het risico dat alle banken gezamenlijk de kosten van afhaling optrekken, wat de consument zal benadelen,” zegt Laura Claeys, woordvoerder van Testaankoop.

Hoorzitting in de Kamer

Testaankoop, Financité en Okra zullen op woensdag 14 juni uitleg geven over het akkoord aan de commissie Economie en Consumentenzaken. Hun boodschap is duidelijk: dit akkoord voldoet niet, en indien het niet aangepast wordt, moet langs wetgevende weg een betere oplossing gezocht worden. De drie organisatie roepen iedereen die deze zaak steunt op om de petitie te tekenen.