Nieuws

Consument verdient betere bescherming tegen phishing

15 maart 2022

De financiële sector laat slachtoffers van phishing te vaak in de kou staan en is niet transparant over het precieze aantal gevallen van phishing, noch over de behandeling van fraudedossiers. We vragen dat de banken worden verplicht om hierover concrete cijfers te publiceren. Alleen zo kunnen we de consument beter beschermen.

In het kader van World Consumer Rights Day op 15 maart vragen we aandacht voor een betere bescherming tegen phishing. We ondervinden namelijk via onze klachtenlijn dat het aantal slachtoffers van internetfraude blijft stijgen en dat de phisher steeds ingenieuzer wordt. Consumenten slagen er te vaak niet in om phishing te vermijden. Financiële instellingen staan ook te vaak voor voldongen feiten, ondanks extra digitale veiligheidsinvesteringen.

Niet alleen de consument is verantwoordelijk

Vorig jaar formuleerden we een aantal oplossingen om pogingen tot phishing tegen te gaan. Sommige daarvan werden overgenomen door politici, zoals het wetsvoorstel voor een verplichte IBAN-check bij elke overschrijving.

Vandaag vragen we een betere bescherming tegen phishing en kondigen we nieuwe inspanningen aan. Wie anno 2022 wil bankieren, moet mee in de digitalisering. Maar aan betalingen via het internet zijn risico’s, zoals phishing, verbonden. We vinden het onaanvaardbaar dat banken vaak enkel en alleen de individuele verantwoordelijkheid van de consument inroepen. In vele gevallen weigeren de banken de slachtoffers van fraude te vergoeden zonder te hebben aangetoond dat zij nalatig waren, en zelfs tegen het advies van Ombudsfin in.

Meer transparantie nodig

We zullen onder meer met een aantal concrete cases van slachtoffers naar de rechtbank stappen om zo rechtspraak te creëren die dienstig kan zijn in het kader van consumentenbescherming.

Daarnaast vragen we om meer transparantie vanuit de bankensector. De enige beschikbare cijfers over phishing worden gepubliceerd door Febelfin. Wij kunnen ons niet tevreden stellen met cijfers van een beroepsfederatie voor een thema van algemeen belang. Er is geen enkele transparantie over het precieze aantal gevallen van phishing, gedetailleerd per type fraude en per bankinstelling, omvang van de schade en van de schadevergoeding voor slachtoffers... 

Betere bescherming begint bij de verplichting om het jaarlijks aantal gevallen van phishing te publiceren per financiële instelling. Dit is essentieel om de ontwikkelingen te kunnen meten en de nodige maatregelen te kunnen nemen. Bovendien moeten deze cijfers worden voorgelegd aan een onafhankelijke instantie. Een werkwijze die reeds wordt toegepast in Frankrijk.

Hulp nodig?

Werd je zelf het slachtoffer van phishing en heb je hulp nodig? Je kunt bellen naar de experts van onze Adviesdienst, elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (16 uur op vrijdag) op het nummer 02 542 34 34.

Bel 02 542 34 34

Wil je meer weten over phishing, hoe je eraan kunt ontsnappen en wat je kunt doen als je het slachtoffer werd, surf dan naar ons dossier met tips.