Nieuws

Waar moet ik allemaal aan denken bij schade aan mijn woning door een overstroming?

Het is zaak om het hoofd koel te houden wanneer je schade aan je woning hebt opgelopen door een overstroming. Onze checklist zal je daarbij helpen. 

04 juli 2021

 

 • Probeer te voorkomen dat de schade erger wordt. 
 • Als het contract van je woningverzekering bij wijze van extra waarborg bijstand biedt in bepaalde noodsituaties, kun je naar een noodnummer bellen en de verzekeraar vragen om iemand te sturen om je te helpen. Langs die weg kan de verzekeraar indien nodig onder meer in jouw plaats een alternatief verblijf zoeken als je woning onbewoonbaar is geworden.
 • Vergeet niet dat de brandweer met noodreparaties helpt.
 • Maak foto’s van de schade aan het gebouw en aan de inboedel. 
 • Gooi beschadigde spullen niet meteen weg, tenzij het om bederfelijke waren gaat (maak daar wel foto’s van). Zo kan een expert ze eventueel nog bekijken en bewijs je je schade. 
 • Meld het schadegeval zo snel mogelijk aan je woningverzekeraar. 
 • Als je de woning huurt, breng dan de verhuurder snel op de hoogte. Het is immers zijn woningverzekering die de schade aan het gebouw kan vergoeden (bv. de vloeren, de muren, de elektriciteits- en verwarmingsinstallaties).
 • Laat de geteisterde vertrekken opruimen en schoonmaken of doe het zelf. De verzekering dekt ook de kosten daarvan, dus hou bij welke uitgaven je doet en hoeveel tijd eraan werd besteed.
 • Als de schade vermoedelijk ten minste rond de € 10 000 zal draaien, doe dan een beroep op een eigen expert, een “tegenexpert” zoals men zegt, om je te helpen met de schadeclaim. Zeker als je in je woningpolis een extra premie hebt betaald voor rechtsbijstand, zul je zijn ereloon langs die weg terugbetaald krijgen. 
 • Als je geen eigen expert hebt die je helpt, bereid dan een stevig dossier voor. Maak een lijst op van al wat beschadigd is, en voeg daar zoveel mogelijk berekeningen en details aan toe. Zoek zoveel mogelijk bewijsstukken van de beschadigde goederen, bv. aankoopfacturen, vroegere foto’s en foto’s van na de overstroming, inventaris van een erfenis. Als voor een beschadigd voorwerp bewijsstukken onvindbaar zijn, geef dan een korte beschrijving en noteer ook het vermoedelijke aankoopjaar. Vraag offertes aan vaklui en zoek op internet wat de vervangende aankopen je kunnen kosten.
 • Geef gevolg aan de oproep van je gemeente om haar de schade snel te melden. Je gemeente vraagt dat om zicht te krijgen op de schade op haar grondgebied en om die informatie door te geven in het kader van de erkenningsprocedure voor natuurrampen. Als je gemeente weet heeft van je schade, verhoogt de kans dat de ramp officieel wordt erkend en dat het gewest bepaalde schade zal vergoeden.
 • Als je geen woningverzekering hebt maar de overstroming officieel werd erkend als algemene ramp én je in aanmerking komt voor een vergoeding door het gewest, wacht dan met de aanvraag van een vergoeding tot de erkenning als ramp in het Belgisch Staatsblad is verschenen. Je hebt tijd tot de laatste dag van de derde maand die volgt op de maand van de publicatie. Een aanvraag die te vroeg wordt ingediend, is ongeldig! Als er aanvraagformulieren te vinden zijn op de website van het gewest waar de ramp zich heeft voorgedaan, moet je die gebruiken. De gemeentes hebben ervaring met dergelijke aanvragen en hebben ook als taak om je te helpen bij het invullen van de formulieren.

Zit je met vragen?

Je kunt altijd terecht bij de experts van onze Adviesdienst. Je kunt hen opbellen op het nummer 02 542 34 34, elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (16 uur op vrijdag). Of je kunt hen online contacteren.

BEL 02 542 34 34