Nieuws

Hoe zal de verzekeraar de schade door de overstroming aan mijn woning vergoeden?

De spelregels daarvoor liggen vast in de wet en in je contract.

06 juli 2021
vergoeding overstroming woning

 

Nadat jij aangifte hebt gedaan van de schade bij je woningverzekeraar, kan die de schade laten ramen door een eigen expert die hij bij jou laat langskomen. Maar soms baseert hij zich gewoon op de bevindingen van je makelaar of verzekeringsagent.

Wanneer na het bezoek van de expert nog schade opduikt die te wijten is aan de ramp, kun je die nog altijd aangeven bij je verzekeraar. Wel zal hij dan méér eisen dat je het verband met het natuurgeweld aantoont. 

Denk niet te snel dat je "voor alles" dekking geniet. Het zijn vooral de wet en de algemene voorwaarden van het contract die bepalen in welke omstandigheden je zult worden schadeloosgesteld en op welke manier. Als het schadegeval buiten de dekking valt, zul je dan ook aan het kortste eind trekken.

We overlopen de spelregels voor de vergoeding van schade die onder de dekking van je woningpolis valt.

  • Voor de schade aan je gebouw heb je volgens de meeste contracten recht op de nieuwwaarde. Dat is het bedrag nodig om de woning te herstellen of opnieuw te bouwen (tegen de prijzen van vandaag de dag). 
  • Ook voor je meubels en overige inboedel wordt de vergoeding meestal berekend tegen de nieuwwaarde, contractuele uitzonderingen daargelaten (vaak elektrische toestellen als wasmachine en droogkast, kunstvoorwerpen en kleding). Voor elektrische toestellen is de regel vaak dat je een nieuw toestel krijgt met soortgelijke prestaties, ongeacht de leeftijd van het beschadigde toestel. In sommige contracten neemt de vergoeding af met de leeftijd (vaak na 5 à 7 jaar een waardevermindering van 5 tot 10 % per jaar) of gelden beperkingen (bv. een lagere vergoeding voor tuin- en doe-het-zelfmateriaal). 
  • Wanneer je de schade aan je woning niet laat herstellen of geen andere woning koopt ter vervanging, moet je als eigenaar volgens de wet slechts voor 80 % worden vergoed. Hetzelfde geldt voor de beschadigde inboedel. De meeste verzekeraars doen echter beter dan dat en geven je het volle pond.
  • Vaak zul je hoe dan ook niet tot de allerlaatste cent worden vergoed. Voor de meeste dekkingen zal een franchise in mindering worden gebracht, d.w.z. dat een bepaald deel van de schade sowieso voor jouw rekening blijft. Vaak is dat € 250 à € 300, maar als je contract slechts de wettelijke minimumdekking biedt, kan dat € 1 300 zijn) Als bij een overstroming het waterniveau zakt tot zijn normale niveau maar er binnen zeven dagen opnieuw een overstroming volgt, wordt de eventuele franchise slechts één keer toegepast.
 

Zit je met vragen?

Je kunt altijd terecht bij de experts van onze Adviesdienst. Je kunt hen opbellen op het nummer 02 542 34 34, elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (16 uur op vrijdag). Of je kunt hen online contacteren.

BEL 02 542 34 34