Persbericht

Bijna de helft van de Belgen wil coronaspaarpot op spaarrekening laten staan

19 april 2021

Na een jaar hele en halve lockdown brandt heel België van verlangen naar een normaler leven. Test Aankoop peilde bij 1400 Belgen naar hun eerste belangrijke uitgaven in het post-lockdowntijdperk. 47 % van de bevraagden antwoordde het geld gewoon op een spaarboekje te laten staan. 32 % van de mensen plant om de woning te renoveren en een kleine 20 % is van plan volop op café en restaurant te gaan.

Test Aankoop index

Afgelopen maand maart kwam Test Aankoop naar buiten met de resultaten van zijn jaarlijkse koopkracht-barometer. Hieruit bleek dat de Belgische gezinnen het in 2020 gemakkelijker algemeen gesproken makkelijker vonden om voor hun producten en diensten te betalen dan in 2019. Voor 71% van de Belgen had de coronacrisis geen invloed op het inkomen terwijl 7% stelde dat zijn of haar inkomen met meer dan 25% was gedaald in 2020. Mensen wiens inkomen niet is aangetast, hebben ook meer kunnen sparen, zo bleek: 23% van de respondenten vond sparen in 2020 gemakkelijk of zeer gemakkelijk, tegenover 17% een jaar eerder.  Ook regionaal bleken er verschillen: Brussel en Vlaanderen spaarden volgens onze enquête het fanatiekst: 75% spaarde hetzelfde of meer in Brussel en 74% in Vlaanderen, tegenover slechts 66% in Wallonië.

 

Spaarboekje kampioen

Uit cijfers van de Nationale Bank van België bleek dat de Belgen vorig jaar een bedrag van 13,8 miljard op spaarboekjes parkeerden en 12,4 miljard op zichtrekeningen onderbrachten. Dit maakt dat het totale bedrag op de Belgische spaarboekjes nu aangegroeid is tot zo’n 295,4 miljard euro terwijl er op de zichtrekeningen zo’n 100 miljard te vinden is.  De aanhoudend lage rente heeft ook veel gezinnen ertoe aangezet meer te beleggen. De Belgen investeerden 7,9 miljard in fondsen en kochten voor 6,2 miljard euro beursgenoteerde aandelen, het hoogste bedrag sinds 2008, becijferde de Nationale Bank. “Nu uit verschillende onderzoeken blijkt dat heel wat consumenten veel hebben gespaard gedurende het coronajaar en sommigen zelfs meer dan in een normaal jaar, wilde we weten waaraan de Belg het opgepotte geld wil besteden eens we terug naar een normaal leven evolueren”, zegt Test Aankoop. Opvallend genoeg geeft een aanzienlijk deel van de bevraagden, 46%, aan het opgebouwde spaartegoed op een rekening te zullen behouden. 32% zegt dan weer de woning te zullen renoveren, terwijl een kleine 17% zegt het geld te zullen gebruiken om op café of restaurant te gaan wanneer dit terug mogelijk is. 11% wil geld schenken aan kinderen of kleinkinderen en 17% zal de opgepotte middelen gebruiken om een reis te maken.

 

Beleggen

Er schuilt echter een gevaar in het laten staan van te veel geld op een spaarrekening. Dit komt omdat het rendement op uw spaargeld lager is dan de inflatie. Met andere woorden: de waarde van uw spaargeld stijgt minder snel dan de kosten van levensonderhoud. Daardoor daalt de koopkracht van ons spaargeld elk jaar”, zegt Simon November van Test Aankoop.  Beursbeleggingen kunnen een oplossing bieden, op voorwaarde dat u rekening houdt met uw beleggingsprofiel, uw risico’s voldoende spreidt en belegt op langere termijn (minstens 5 jaar). Bijkomend is het zo dat onze economie een boost nodig heeft na alle coronamaanden om uit de crisis te geraken. De sleutel hiertoe ligt bij de consument die terug moet consumeren”, voegt hij eraan toe.

Voor meer informatie over sparen en beleggen : https://www.test-aankoop.be/invest/voordelen-voor-leden

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.