Persbericht

Koopkracht in 2020 gestegen bij meerderheid van gezinnen

12 maart 2021

Uit de derde grote jaarlijkse enquête van Test Aankoop naar de koopkracht en het spaarpotentieel van de consument, blijkt dat de meerderheid van de gezinnen er in 2020 financieel op vooruit is gegaan. Enigszins paradoxaal, gezien het uitbreken van de coronapandemie die het economische leven deels had platgelegd. Test Aankoop benadrukt wel dat de crisis de ongelijkheden nog wat meer heeft versterkt: wie het al moeilijk had, heeft het nu nog lastiger, blijkt uit de bevraging van de consumentenorganisatie.

Koopkracht gestegen in 2020

Op deze Internationale ‘dag van de consument’ publiceert Test Aankoop voor het derde jaar op rij zijn barometer over de koopkracht van de Belgen.  Een bevraging die peilt naar de financiële draagkracht van de Belgen en hierbij focust op zes belangrijke uitgavenposten: huisvesting, mobiliteit, gezondheidszorg, voeding, onderwijs, en cultuur en vrije tijd. Uit de Test Aankoop-barometer blijkt dat globaal gezien de Belgische gezinnen het in 2020 gemakkelijker vonden om voor hun producten en diensten te betalen dan in 2019. De algemene Test Aankoop-index steeg met 2,3 punten van 53,8 vorig jaar tot 56,1, nu. Volgens de verzamelde gegevens, verkeren mensen in grote financiële moeilijkheden onder een drempel van 33,1 en leven zij comfortabel boven de indexdrempel van 57,1.

Wat 2020 betreft, geeft 50% van de respondenten (dat is 5 punten meer dan in de barometer van 2019) aan dat zij geen financiële moeilijkheden hebben ondervonden op de zes belangrijkste uitgaventerreinen, 47% (-5 punten) dat zij die in beperkte mate hebben ondervonden en 3% dat zij hier altijd worden mee geconfronteerd, of dat het voor hen zelfs onmogelijk is om aan deze uitgaven te voldoen. De gunstige ontwikkeling van de Test Aankoop-index kan worden verklaard door de lockdown, de sluiting van winkels en culturele gelegenheden en de mobiliteitsbeperkingen, die hebben geleid tot een vermindering of zelfs een tijdelijke verdwijning van bepaalde uitgaven. Het kan ook deels worden toegeschreven aan de verschillende overheidssteunmaatregelen die de schok voor sommige werknemers enigszins hebben opgevangen.

 

Toenemende ongelijkheid

Hoewel de Test Aankoop-index de hele bevolking als geheel aanbelangt, is het duidelijk dat de beperkingen en sluitingen als gevolg van de pandemie hebben geleid tot een kloof tussen degenen die normaal zijn blijven werken en degenen wiens werk is verminderd of zelfs werd stopgezet. Aangezien de gezinnen die financieel werden getroffen door de pandemie slechts 29% van de bevolking uitmaken, is de algemene tendens positief, wat dan weer de gunstige evolutie van de algemene index verklaart. "Volgens onze barometer zegt 71% van de Belgen dat de crisis geen invloed heeft gehad op hun inkomen, maar tegelijk zegt 7% dat hun inkomen met meer dan 25% is gedaald. Voor de eerste groep bedraagt de index van Test Aankoop 59,9, voor de tweede groep bedraagt hij slechts 45,8. We kunnen dus vaststellen dat de coronacrisis van 2020 de ongelijkheden jammer genoeg heeft versterkt," verklaart Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.

 

Meer sparen

Mensen wiens inkomen niet is aangetast, hebben ook meer kunnen sparen: 23% van de respondenten vond sparen in 2020 gemakkelijk of zeer gemakkelijk, tegenover 17% een jaar eerder. Het aandeel voor wie dit zeer moeilijk of onmogelijk was, daalde van 37% in 2019 tot 31% in 2020.  Dit blijkt overigens ook uit de cijfers voor de spaarquota, die in 2020 verder zijn gestegen: + 9%. ”Door de sluiting van de horeca, het wegvallen van evenementen en de reisverboden, hebben veel consumenten heel wat geld opgepot. Het zal interessant zijn om te zien hoe men dit zal gaan besteden eens de grote bevrijding kan worden aangekondigd”, zegt Simon November.

Ook de gezinssamenstelling heeft een invloed op de Test Aankoop-index. Het meest precair blijven alleenstaande ouders met minderjarige kinderen (index 42,7 in 2020; 43,1 in 2019) en gezinnen waarbij een van de twee ouders werkloos is (index 43,2 in 2020; 45,4 in 2019). Anderzijds blijft de situatie voor gepensioneerden goed en wordt zelfs een verbetering waargenomen (60,6 in 2020; 57,5 in 2019). Ook een gezin met de klassieke gezinsindeling (2 ouders en 2 kinderen) evolueerde van 52,2 in 2019 naar 56,6 in 2020.

 

Iets pessimistischer voor 2021

Test Aankoop vroeg de Belgen ook om de evolutie van hun koopkracht in 2021 te voorspellen. Het resultaat? 57% van de respondenten denkt dat hun situatie niet zal veranderen, 29% meent dat ze zal verslechteren en 14% denkt dat ze zal verbeteren.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.