• Home
  • Geld : Betalen
  • App en internetbankieren van Argenta niet toegankelijk: je hebt rechten
Nieuws

App en internetbankieren van Argenta niet toegankelijk: je hebt rechten

05 april 2018

05 april 2018
Als je klant bent van Argenta, dan heb je sinds enkele dagen geen toegang meer tot de mobiele app en het internetbankieren. We raden je aan om je rekeningen na te kijken van zodra dat technisch mogelijk is. Indien je merkt dat je bepaalde kosten aangerekend hebt gekregen in de nasleep van de informaticaproblemen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Sinds het voorbije weekend hebben de klanten van Argenta geen toegang meer tot de app en de website voor internetbankieren. Het lijkt erop dat dit te wijten is aan werken aan het informaticaplatform van de bank waarvan de duur en de impact onderschat werden.

De problemen zijn momenteel blijkbaar nog steeds niet van de baan, ook al werd al verschillende malen een oplossing aangekondigd. Dat blijkt uit de informatie op de website van de bank en uit e-mails die de bank zelf verzonden heeft aan zijn klanten.

Argenta heeft verklaard dat het zijn klanten zal vergoeden indien ze schade zouden hebben geleden. Indien je je zorgen maakt dat omwille van dit technisch probleem een verrichting niet kon worden uitgevoerd en je hierdoor financieel verlies lijdt, neem dan contact op met je bankfiliaal. Het kan gaan om bijvoorbeeld vertragingsinteresten, boetes, kosten,... voor een onbetaalde factuur of een te late betaling.

Wij raden je ook aan om je rekeningen te controleren van zodra dit technisch mogelijk is. Indien je merkt dat er kosten worden aangerekend in de nasleep van deze informaticaproblemen, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen op het nummer 02 542 33 51 of om onze klachtenbox te gebruiken.

NAAR ONZE KLACHTENBOX

Tegelijkertijd zijn wij van mening dat het probleem ruimer is: in feite zijn alle klanten van Argenta getroffen aangezien ze niet langer ten volle gebruik kunnen maken van een service waarvoor ze een overeenkomst hebben afgesloten met de bank. We hebben Argenta dan ook gevraagd wat ze gaan doen voor het geheel van haar klanten. We blijven deze kwestie uiteraard op de voet volgen.