Dossier

Een gezamenlijke rekening

22 augustus 2017
 Een gezamenlijke rekening

22 augustus 2017

De voornaamste vragen op een rijtje voor wie overweegt om zo'n rekening te openen. Om de laatste twijfels weg te nemen.

Of de naam nu "gezamenlijke rekening", "collectieve rekening", "rekening in onverdeeldheid" of nog iets anders is, het principe is hetzelfde: een bankrekening van meerdere personen die op zijn minst gemeenschappelijke financiële belangen hebben.

Wie wil zoiets?

In de eerste plaats denken we aan al dan niet getrouwde koppels, met of zonder kinderen.Maar zo'n rekening kan ook handig zijn in heel wat andere situaties, bijvoorbeeld:

  • drie vrienden die tijdens hun studietijd samen een appartement huren en de huur, de kosten en de boodschappen delen; 
  • oude vrienden die na hun pensioen een clubje oprichten dat elke donderdag whist speelt en met de winsten een pot wil opbouwen om eens per jaar samen mee uit eten te gaan;
  • de partner en kinderen van een overledene, die doorgaans gezamenlijk goederen te beheren hebben (de gezinswoning, beleggingen), waarbij de partner vruchtgebruiker is en de kinderen naakte eigenaars zijn.

Op wiens naam moet de rekening staan?

Als de rekening op naam van u of de medetitularis staat, heeft elk van u individuele handtekeningbevoegdheid, anders gezegd, de handtekening van één titularis volstaat voor een verrichting. Staat ze op naam van u en de medetitularis, dan is voor elke verrichting de handtekening van u beiden vereist.
De eerste formule is een stuk soepeler te beheren en komt dan ook het meest voor.

Mag men een van de mederekeninghouders wijzigen?

Stel dat een van de drie studenten-huurders uit ons voorbeeld zijn studies beëindigt en de gedeelde woning verlaat. Is het dan mogelijk dat hij geen medehouder van de collectieve rekening blijft, maar wordt vervangen door de student die zijn plaats inneemt? Indien dat aspect belangrijk is voor de leden van de onverdeeldheid, stelt u die vraag het best op het moment dat u zo'n rekening opent, want de formule verschilt van bank tot bank: bij sommige volstaat het een document te laten ondertekenen door alle mederekeninghouders – ook de nieuwe –, bij andere moeten die allemaal bij de bank langsgaan. Bij nog andere banken is zo'n wijziging zelfs niet mogelijk.

Wat als het vertrouwen in een van de titularissen weg is?

Als de rekening op naam van u en de medetitularissen staat, volstaat het om toestemming te weigeren voor verrichtingen waar u het niet mee eens bent.Als het een formule is met individuele handtekeningbevoegdheid, is het beter om die in te trekken. Al was het maar tijdelijk, tot de plooien zijn gladgestreken. Zo hoeft u de rekening niet te blokkeren, maar is voor alle verrichtingen de handtekening van alle medetitularissen vereist.

Wat als een titularis sterft?

De bank is wettelijk verplicht om de rekening te blokkeren en het saldo aan de fiscus te melden zodra ze verneemt dat een van de medetitularissen is overleden. Dat geldt zowel voor een gezamenlijke rekening van een koppel als van meerdere personen die een andere band hebben. Ze moet behalve het saldo ook de identiteit van alle medetitularissen doorgeven. De rekening wordt pas gedeblokkeerd nadat de bank een attest van erfopvolging heeft ontvangen waarin staat wie de erfgenamen zijn.

En hoe zit het met de schulden?

Elke medetitularis is aansprakelijk ten aanzien van de bank en dus schuldenaar voor het volledige verschuldigde bedrag ingeval de rekening in het rood staat. De bank mag zich met andere woorden tot ieder van hen wenden om de schuld af te lossen, zonder zich te beperken tot ieders aandeel van de schuld en zonder na te gaan wie voor de schuld verantwoordelijk is. De titularissen moeten het daarna onderling uitvechten.