Nieuws

Wat als mijn werkgever failliet gaat door de coronacrisis?

Door de lockdown en andere veiligheidsmaatregelen zijn heel wat ondernemingen in financiële moeilijkheden gekomen. Vooral de reissector en de horeca zijn zwaar getroffen. Waar heb je recht op wanneer je werkgever de handdoek in de ring gooit?

24 september 2020

Als een bedrijf failliet wordt verklaard, betekent dat niet automatisch het einde van de arbeidsovereenkomst. Er wordt een curator aangesteld die beslist of de contracten doorlopen. Hij kan namelijk de activiteiten voortzetten om de kans op een overname te verhogen.

De beslissing om de arbeidsovereenkomsten te beëindigen moet binnen de 15 dagen vallen, tenzij de werknemers instemmen met een verlenging. Neemt de curator binnen deze termijn geen beslissing, dan worden de overeenkomsten beëindigd.

Recht op een vergoeding

Je hebt recht op een opzeggingsvergoeding, berekend volgens de normale regels. Helaas betekent dit niet altijd dat je die ook zult krijgen. In veel faillissementen is er niet genoeg geld om alle schuldeisers te betalen.

Omdat werknemers “bevoorrechte schuldeisers” zijn, krijgen ze een vergoeding vóór de andere schuldeisers. Maar er is geen zekerheid. Hoe dan ook moet je maanden wachten voordat je je centen ziet.

In de tussentijd kun je verschillende initiatieven nemen om zo snel mogelijk financiële bijstand te ontvangen.

1. Schrijf je meteen in als werkzoekende

Dan kun je een werkloosheidsuitkering krijgen en een beroepsopleiding volgen. Hiervoor heb je het C4 nodig dat de curator je heeft bezorgd. In Vlaanderen schrijf je je in bij de VDAB, in Brussel bij Actiris en in Wallonië bij de Forem.

2. Vraag een voorlopige uitkering aan

Als je niet meteen ander werk vindt, kun je een voorlopige werkloosheidsuitkering aanvragen. Ook hiervoor heb je het C4 van de curator nodig. Stuur de aanvraag naar de uitbetalingsinstelling van je vakbond of, als je niet aangesloten bent, naar de Hulpkas voor Werkloosheid.

3. Dien een schuldvordering in bij de curator

Deze vordering omvat alle bedragen die de werkgever nog verschuldigd is: loon, vakantiegeld, eindejaarspremie en opzegvergoeding. In principe moet de curator contact opnemen om de vordering op te stellen. Maar als je bent aangesloten bij een vakbond, raden wij aan om hun te vragen het juiste bedrag te berekenen en de vordering in te dienen. Als er na de afhandeling van het faillissement genoeg fondsen overblijven, krijg je dat bedrag. De termijn om de vordering in te dienen is beperkt en wordt bepaald door de ondernemingsrechtbank.

4. Dien een aanvraag in bij het FSO

Als de curator je schuldvordering heeft aanvaard, moet je een formulier F1 van hem krijgen. Het FSO (Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers) geeft meestal een uitkering wanneer er na de afhandeling van een faillissement te weinig geld overblijft om de werknemers uit te betalen. Maar het FSO kan ook tijdens de afhandeling al geld uitkeren. Deze bedragen worden uiteraard afgetrokken van de uiteindelijke toekenning. Ook hierbij kan de vakbond helpen. De bedragen die het FSO uitkeert, zijn wel begrensd.

Hulp nodig?

Aarzel niet om contact op te nemen met onze juridische experts op 02 542 34 34, maandag tot vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (vrijdag tot 16 uur).

bel 02 542 34 34