Nieuws

Mag de fiscus informatie over mij opvragen bij mijn bank?

Inderdaad, de fiscus mag informatie over jou opvragen bij je bank, maar alleen in heel uitzonderlijke omstandigheden. En meestal zul je daarvan worden verwittigd.

12 februari 2021
fiscale controle via je bank

 

De belastingcontroleur mag je bankier alleen contacteren als hij aanwijzingen heeft dat je belasting ontduikt.

Enkele voorbeelden waarbij fraude zal worden vermoed: 

  • Je hebt valse facturen voorgelegd.
  • Je hebt een buitenlandse bankrekening niet aangegeven.
  • Je hebt belastingvoordeel gevraagd voor werken die niet zijn uitgevoerd.
  • Je hebt in het zwart gewerkt. 
  • Je leeft op veel grotere voet dan de aangegeven inkomsten kunnen verantwoorden.
  • De Belgische fiscus werd door een buitenlandse fiscus gecontacteerd omdat die een onregelmatigheid heeft opgemerkt.

Je zult daarentegen niet meteen van belastingontduiking worden verdacht als je je aangifte gewoon te laat indient, een te groot belastingvoordeel vraagt volgens de limiet die van toepassing is, een kind nog als ten laste aangeeft terwijl het dat niet meer is of. Ook wanneer er over een bepaalde zaak juridisch diverse interpretaties mogelijk zijn, is er niet automatisch sprake van fraude.

Meestal word je verwittigd

Wanneer de aanwijzing van mogelijke fraude er is omwille van de vraag van een buitenlandse fiscus, mag je belastingcontroleur rechtstreeks jouw bank contacteren, zonder jou eerst aan te spreken. 

In de andere gevallen moet hij beginnen met de normale procedure: hij moet je eerst een "Vraag om inlichtingen" sturen. Pas als je na een maand nog altijd niet of onvolledig hebt geantwoord, mag hij zich tot je bank wenden. Hij is verplicht om jou er meteen per aangetekend schrijven van op de hoogte te brengen én om uit te leggen waarom hij je van fraude verdenkt. Tenzij de kans bestaat dat je je snel insolvabel zult maken om aan de belasting te ontsnappen: dan mag hij daar 30 dagen mee wachten. 

Als de fiscus je rekeningnummer niet kent en dus niet weet tot welke bank hij zich kan richten, kan hij die info opvragen bij het Centraal Aanspreekpunt (CAP). Dat is een databank die door de Nationale Bank van België wordt beheerd. Tegen 2022 zal het CAP hem niet alleen jouw identiteit en je rekeningnummers kunnen bezorgen, maar ook het saldo op je rekeningen. 

Zit je met vragen?

Wil je graag meer details over alles wat de fiscale controle betreft? Dan kun je terecht in ons dossier Overhoop met de fiscus.

Je kunt met je vragen ook altijd terecht bij de fiscale experts van onze Adviesdienst. Je kunt hen opbellen op het nummer 02 542 33 97, elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (16 uur op vrijdag). Of je kunt hen online contacteren.

BEL 02 542 33 97