Nieuws

Is een fiscale controle ook mogelijk bij een gewone particulier?

Jazeker. En dat kan zelfs nog nadat je reeds de belastingafrekening in handen hebt die op basis van je jaarlijkse aangifte werd opgemaakt. 

05 februari 2021
fiscale controle

 

De fiscus heeft sowieso het recht om elke aangifte te controleren. Particulieren worden daar minder vaak mee geconfronteerd dan zelfstandigen en ondernemingen, maar het kan wel degelijk.

Tot wanneer mag hij je controleren?

De belastingcontroleur mag de inkomsten die je voor een bepaald jaar hebt aangegeven, in principe tot drie jaar daarna nog controleren. Hij heeft zelfs zeven jaar als hij over aanwijzingen beschikt van belastingontduiking en tien jaar bij fraude via juridische constructies in belastingparadijzen.

Wat zet hem aan tot controle?

Er zijn bepaalde zaken waar de fiscus automatisch van op de hoogte is, die een knipperlichtje kunnen doen branden. Zo is de kans reëel dat je belastingcontroleur de zaak van naderbij zal bekijken wanneer je volgens je fiscale gegevens te weinig geld hebt om je de woning of de nieuwe auto die je hebt gekocht, te veroorloven. 

Het kan ook dat hij bij een onderzoek naar de fiscale situatie van iemand anders, toevallig op iets botst dat wijst op onregelmatigheden in jouw dossier. 

Tot slot voeren belastingcontroleurs soms gerichte controleacties uit. Ze focussen bijvoorbeeld op al wie zijn werkelijke kosten inbrengt.

Hoe kan hij je controleren?

De normale procedure is dat de belastingcontroleur je een “Vraag om inlichtingen” stuurt als hij wil onderzoeken of de inkomsten en uitgaven die je hebt aangegeven, wel correct zijn. 

Wanneer je je woning ten dele voor je beroep gebruikt, mag hij bij je thuis een en ander komen verifiëren. 

Moet je een boekhouding bijhouden, bijvoorbeeld omdat je een zelfstandig bijberoep uitoefent, dan mag de controleur van je eisen dat je alle documenten voorlegt die noodzakelijk zijn om het bedrag van je belastbare inkomsten te bewijzen. 

Voor bepaalde “zakelijke” informatie over jouw aangifte mag hij zich tot andere personen wenden, bijvoorbeeld het keuringscentrum, je werkgever, een vervoersmaatschappij.

De controleur mag zich zelfs tot je bank wenden, maar enkel en alleen wanneer hij belastingfraude vermoedt. Die stap mag hij bovendien pas zetten als zijn "Vraag om inlichtingen" aan jou hem niet wijzer heeft gemaakt. 

Zit je met vragen?

Wil je graag meer details over alles wat de fiscale controle betreft alsook over de mogelijkheden om je te verweren? Lees dan zeker ons dossier Overhoop met de fiscus.

Je kunt met je vragen ook altijd terecht bij de fiscale experts van onze Adviesdienst. Je kunt hen opbellen op het nummer 02 542 33 97, elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (16 uur op vrijdag). Of je kunt hen online contacteren.

BEL 02 542 33 97