Dossier

Hoe huizen via de jaarlijkse aangifte worden belast

26 april 2022
Hoe huizen in de jaarlijkse aangifte worden belast

Maak niet de fout om het kadastraal inkomen aan te geven van de woning die je hoofdverblijf vormt, anders betaal je nodeloos te veel belasting. En wist je dat je bij een verhuring via Airbnb vaak drie verschillende soorten van inkomsten moet aangeven?

De aangifte en de belasting

Let er maar beter op dat je in je jaarlijkse aangifte voor de personenbelasting voor de woning die jouw eigendom is en waar je je domicilie hebt gevestigd, niet het kadastraal inkomen invult. Dat is een fout die wel meer mensen maken, terwijl het in feite al geruime tijd niet meer moet. De fout wordt jammer genoeg lang niet altijd automatisch rechtgezet. En dan betaal je nodeloos te veel belasting.

Wij beschikken over een dossier waarin je kunt lezen hoe je je rechten kunt laten gelden als je die fout opmerkt wanneer je je belastingafrekening (het "aanslagbiljet") eenmaal in handen hebt. Er hoort een modeldocument bij, wat je het leven kan vergemakkelijken.

Maar die eigen woning is een geval apart. In alle andere hypotheses moet je voor je onroerende eigendommen wel degelijk iets opnemen in de jaarlijkse belastingaangifte en zul je er ook op worden belast. 

Er zijn verschillende soorten van inkomsten mogelijk

Het kadastraal inkomen

Het kadastraal inkomen is het onroerend inkomen dat de fiscale overheid aan je eigendom heeft toegekend. Voor de woning waar je je domicilie hebt, moet je dat gegeven niet invullen, maar wel voor je andere onroerende eigendommen.

Het kadastraal inkomen is de huurwaarde van 1975, maar de fiscus blaast dat bedrag voor de berekening van de belasting fors op. Hij vermenigvuldigt het met een coëfficiënt die het resultaat is van enerzijds de jaarlijkse indexering en anderzijds de verhoging met 40% (voor het inkomstenjaar 2021: 2,6082). 

De huurinkomsten

Wanneer je een woning verhuurt, moet je behalve het kadastraal inkomen soms ook de huurinkomsten aangeven. Anders dan wat je zou kunnen denken, is dat niet zo wanneer je verhuurt aan een particulier die de woning louter voor privédoeleinden gebruikt. De huur speelt alleen een rol als je verhuurt aan een bedrijf of een professional, als de huurder het goed beroepshalve gebruikt of als je gemeubeld verhuurt. 

De inkomsten uit de verhuring van meubels

Bij een gemeubelde verhuring denken we onder meer aan de verhuring via een verhuurplatform zoals Airbnb of de verhuring van een studentenkamer. In dat geval word je niet alleen belast op een onroerend inkomen maar ook op wat je aan "roerend inkomen" haalt uit de verhuring van de meubels. 

De inkomsten uit de levering van diensten

Bij een gemeubelde verhuring is er soms zelfs sprake van een derde soort van inkomsten, meer bepaald wanneer je ook diensten levert, zoals ontbijt of schoonmaak. Voor de fiscus zijn dat zogenoemde diverse inkomsten.

Welk inkomen moet je aangeven?

Soms moet je helemaal niets invullen in je jaarlijkse aangifte voor de personenbelasting, in een ander geval, zoals wanneer je via Airbnb verhuurt, is het niet uitgesloten dat je tot drie soorten inkomsten moet aangeven. 

De regels verschillen al naargelang het gebruik dat van de woning wordt gemaakt. We maakten in wat volgt, een overzicht. 

- Wat moet je aangeven voor de woning die je zelf gebruikt, ongeacht of het je hoofdverblijf of je tweede verblijf is? En hoe word je erop belast?

- Wat moet je aangeven voor de woning die je ongemeubeld verhuurt? En hoe word je erop belast?

- Wat moet je aangeven voor de woning die je gemeubeld verhuurt? En hoe word je erop belast?

We hebben ook enkele tips die je van nut kunnen zijn bij de aangifte.

Een eigendom in het buitenland

Wanneer je een woning bezit in het buitenland, is die vrijgesteld van belasting in België. Maar je moet dat onroerend goed wel in je belastingaangifte opnemen, meer bepaald op dezelfde manier als was het een woning in eigen land. Sinds 2021 hebben buitenlandse eigendommen daarom een kadastraal inkomen toegekend gekregen.

Ondanks die vrijstelling zul je daar toch een weerslag van voelen in je belastingrekening. De Belgische fiscus zal je op die woning zelf weliswaar niet belasten, maar hij zal een speciaal belastingprincipe toepassen, de zogenoemde vrijstelling met progressievoorbehoud, waardoor de belasting op je andere Belgische inkomsten zal verhogen.

Alleen uitzonderlijk is er geen sprake van die vrijstelling met progressievoorbehoud, onder meer in Andorra, Liechtenstein en Monaco. Maar in dat geval wordt de berekende Belgische belasting op het onroerend goed gehalveerd. 

Er is ook nog een andere vorm van belasting

Los van de belasting via de jaarlijkse aangifte betaal je op de woningen die je bezit, ook de zogenoemde onroerende voorheffing. Daarvoor krijg je elk jaar een apart aanslagbiljet. 

Wij beschikken over een dossier waarin we toelichten hoe de onroerende voorheffing wordt berekend en in welke omstandigheden je recht hebt op een vermindering.