Dossier

Ethisch in de supermarkt

24 mei 2016
ethisch in de supermarkt

Welke inspanningen nemen supermarkten om een eerlijke handel te garanderen? En wat kunt u, de consumenten, doen om een steentje bij te dragen?

Belangrijke criteria

Als wij het ethische luik van supermarkten onder de loep nemen, evalueren wij ze op basis van onderstaande criteria.

Initiatieven voor sociaal verantwoorde handel
De mate van betrokkenheid van de supermarktketen bij diverse ethische engagementen. Dit omvat o.a. het invoeren van charters en actieplannen op bedrijfsniveau.

Management van het ethisch engagement
Het belang van ethiek in het beleid van een bedrijf en de manier waarop een bedrijf omgaat met de betrokken partijen (leveranciers, werknemers, consumenten, reguleringsinstanties).

Bevorderen van goede werkomstandigheden
De mate waarin er rekening wordt gehouden met de basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

Relatie met leveranciers
Omwille van evenwichtige handelsrelaties moet de supermarkt zijn leveranciers garanties geven wat betreft prijzen en betaalafspraken.

Verkoop van producten met ethisch label
Heeft de supermarkt producten in de rekken waarvan bij de verkoop een minimumdeel gegarandeerd naar producenten uit zuiderse landen gaat? 

Transparantie over ethische materies
Heldere, open communicatie om consumenten in te lichten over het ethisch engagement van de supermarktketen.