Persbericht

Test Aankoop stelt Ryanair in gebreke en vraagt rechten van luchtvaartpassagiers te respecteren

03 mei 2022

De consumentenorganisatie heeft vastgesteld dat Ryanair de passagiers die door de stakingen van 22-24 april werden getroffen niet naar behoren heeft geïnformeerd over hun rechten op een forfaitaire vergoeding.  Bovendien werd niet naar een formulier verwezen waarmee deze vergoeding kon worden aangevraagd. Een honderdtal consumenten wendden zich tot Test Aankoop om hierover hun ongenoegen te uiten. Nadat een informeel contact met Ryanair niet tot een bevredigend antwoord heeft geleid, roept Test Aankoop Ryanair nu formeel op om de rechten van luchtvaartpassagiers te eerbiedigen.

Staking ≠ buitengewone omstandigheden

Van 22 tot 24 april staakte het personeel van de Ierse luchtvaartmaatschappij, waardoor verscheidene vluchten werden geannuleerd. In dergelijke omstandigheden hebben de passagiers - naast een alternatieve vlucht of terugbetaling van hun ticket – ook recht op een forfaitaire compensatie van 250 tot 600 EUR, afhankelijk van de afstand van de vlucht. Deze som kan eventueel aangevuld worden met de kosten voor een taxi, maaltijden of een hotelverblijf. Ryanair is ook verplicht om reizigers correct in te lichten over hun rechten, waaronder het recht op compensatie. De maatschappij heeft niet voldaan aan haar wettelijke verplichting, zo blijkt. De e-mail naar aanleiding van de annulering van de vlucht alleen verwijst immers niet duidelijk naar de mogelijkheid van compensatie noch naar eventuele terugbetaling van extra kosten voor verblijf en transport. Bovendien wordt door Ryanair geen specifiek formulier verstrekt om een dergelijke compensatie aan te vragen. Test Aankoop heeft ondertussen een honderdtal klachten van consumenten ontvangen.

Ingebrekestelling

Nadat de consumentenorganisatie informeel contact had opgenomen met de Ierse low-cost carrier en geen bevredigend antwoord had gekregen, werd besloten Ryanair in gebreke te stellen om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen. "Na de stakingen tijdens de zomer van 2018, en de weigering van Ryanair om te compenseren onder het voorwendsel van overmacht, zijn we een groepsvordering tegen Ryanair gestart om de maatschappij te dwingen passagiers te compenseren. Deze actie werd afgesloten met een overeenkomst die het mogelijk maakt enkele tienduizenden passagiers schadeloos te stellen. De Ierse luchtvaartmaatschappij kan zich hier niet achter buitengewone omstandigheden verschuilen om te weigeren de passagiers te vergoeden", aldus Simon November, woordvoerder van Test Aankoop, die eraan toevoegt dat de verbruikersorganisatie de benadeelde passagiers tot het einde zal begeleiden en geen enkel middel zal uitsluiten om Ryanair te dwingen haar wettelijke verplichtingen na te komen, met inbegrip van gerechtelijke stappen.”

De consumentenorganisatie heeft een hotline - 0800 29 510 - geopend om consumenten die door de stakingen werden getroffen te woord te staan en te helpen.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.