Nieuws

Mijn vlucht is vertraagd, heb ik recht op een compensatie?

Uit Europese regels volgen een aantal consumentenrechten wanneer je vlucht is vertraagd. Dit zijn die regels en zo kan je zo afdwingen. 

20 juli 2022

De luchtvaartmaatschappijen worden geacht je bij te staan wanneer een vlucht is vertraagd. Wat die bijstand precies moet zijn, staat uitvoerig beschreven in de EU-wetgeving. Belangrijk is wel dat die bijstand niet in alle gevallen geldt. 

EU-regels bijstand vertraagde vlucht 

De regels volgens de EU-wetgeving zijn van toepassing als: 

  • je vlucht vertrekt vanuit een luchthaven op EU-grondgebied, uitgebreid tot IJsland, Noorwegen en Zwitserland, ongeacht de nationaliteit van de luchtvaartmaatschappij; 

je vlucht wordt uitgevoerd door een EU-luchtvaartmaatschappij, ongeacht het vertrekpunt. 

En omgekeerd zijn ze natuurlijk niet van toepassing. Bijvoorbeeld: je vertrekt vanuit Brussel naar Istanbul met Turkish Airlines of vliegt van Istanbul naar Brussel met Brussels Airlines. Is je vlucht vertraagd, dan gelden hier de EU-regels. Maar ze gelden dus niet als de net genoemde terugvlucht wordt uitgevoerd door Turkish Airlines. 

 In zulke gevallen gelden andere rechten. Vraag er op de eerste plaats naar bij de luchtvaartmaatschappij die je reis verzorgt. Afhankelijk van het land waarin je bent, kunnen andere compensatieregels gelden. Is dat niet het geval, dan kan je je nog altijd beroepen op de conventie van Montreal. Het hoe en wat vind je op de website van de FOD Economie 

Waar heb je recht op bij een vertraagde vlucht? 

 

 

Als de luchtvaartmaatschappij geen ondersteuning biedt, heb je sowieso het recht om terugbetaling te eisen voor de kosten die je zelf hebt gemaakt voor de bovenvermelde diensten. Maar hou het redelijk. 

Voeg bij je aanvraag een kopie van de betaalbewijzen, zoals kastickets van restaurants, hotelrekeningen, overzicht van gepleegde telefoontjes … 

Andere compensaties zijn voorzien al naargelang de duur van de vertraging: minimum drie uur of vijf uur. Om alle mogelijkheden te kunnen uitputten, check je best ons dossier over vertraagde vluchten en compensaties. 

dossier over vertraagde vluchten en compensaties

In uitzonderlijke omstandigheden: geen vergoeding verschuldigd 

De aangehaalde compensatieregeling geldt evenwel niet in gevallen van overmacht. Overboekingen gelden bijvoorbeeld niet. In het geval van stakingen hangt het er van af.

Dossier over overmacht

Compensatie geweigerd?

 Als na het indienen van een claim bij de luchtvaartmaatschappij het antwoord nee is, kun je een klacht indienen bij de nationale handhavingsinstanties van het land waar het incident plaatsvond. Gebruik zeker ook onze klachtenbox dan. 

Naar onze klachtenbox

Nog meer vragen? 

Heb je nog meer vragen over vertraagde vluchten en je re chten. Bel ons op 0800 29 510.

Bel ons op 0800 29 510