Dossier

Annulering door overmacht

08 september 2023
annuleringsverzekering ramp

Je hebt een reis geboekt naar een exotische bestemming, maar een paar dagen voor je vertrek hoor je dat er een ramp is gebeurd op je bestemming. Je reisorganisator annuleert je reis en biedt je een alternatief aan. Maar wat als je dat niet wilt? Heb je recht op een terugbetaling of een schadevergoeding?

Je rechten bij annulatie door overmacht

In een geval van overmacht worden je rechten onder meer bepaald door het moment waarop de gebeurtenissen op je bestemming zich voordoen en door de interventie van een touroperator of reisorganisator. 

Overmacht in het algemeen 

Het overlijden van een familielid of een woningbrand is op zich geen reden om een geboekte reis niet te ondernemen. Boekte je een georganiseerde reis, dan zal je de reisorganisator dus mogelijk annuleringskosten moeten betalen. Hoe dichter bij de vertrekdatum, hoe hoger die kosten zijn. Dan komt een annulatieverzekering van pas. 

Boekte je enkel een vlucht, en kan de luchtvaartmaatschappij overmacht of buitengewone omstandigheden inroepen, dan sta je vrij zwak. Ofwel wacht je geduldig af tot je naar een volgende vlucht wordt overgeboekt, ofwel weiger je dat en moet de luchtvaartmaatschappij je het ticket volledig terugbetalen. Je zult echter in geen geval een schadevergoeding krijgen. 

In elk EU-land bestaat er een instantie die kan oordelen of de maatschappij voor een bepaalde situatie al dan niet overmacht kan inroepen. De plaats van de inbreuk bepaalt wie bevoegd is. Als je van mening bent dat de maatschappij onterecht overmacht inroept, kun je daar aankloppen. 

Gaat het om een Belgische maatschappij, dan kun je bij ons terecht

EEN PROBLEEM? WIJ HELPEN JE

Als je bij een buitenlandse EU-luchtvaartmaatschappij hebt geboekt, kun je ook trachten om via ECC België tot een minnelijke schikking te komen. Je kunt er ook terecht voor gratis advies. 

Speciaal geval: staking 

Is een staking op de luchthaven een uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheid die de vliegtuigmaatschappij verhindert om haar verplichtingen na te komen? Het antwoord is niet zo evident. 

  • Wanneer de stakers behoren tot het personeel van een ander bedrijf dat op de luchthaven werkt, bv. de luchtverkeersleiders of bagageafhandelaars, wordt doorgaans aanvaard dat de luchtvaartmaatschappij dat als overmacht kan inroepen. Dat is voor haar immers een onvoorziene omstandigheid. Zeker als het een onaangekondigde staking betreft. 
  • De zaken liggen anders als de staking uitgaat van het eigen personeel van de luchtvaartmaatschappij. Uit rechtspraak van het Europees Hof van Justitie volgt dat een staking van het eigen personeel in principe nooit overmacht uitmaakt. Je hebt dus recht op een schadevergoeding als je vlucht wordt geannuleerd. 

Let wel: uiteindelijk heeft een rechter, voor elk concreet geval, altijd het laatste woord. Voldoet de annulering van jouw vlucht niet aan de voorwaarden om als overmacht te worden beschouwd? Kom op voor je rechten! 

Reis georganiseerd door een reisorganisator 

Of je je reis zelf hebt georganiseerd of hebt laten organiseren door een reisorganisator kan bepalend zijn voor waar je recht op hebt. Wij zetten je rechten voor je op een rijtje wanneer je reis is georganiseerd door een reisorganisator.  

Annulering bij een negatief reisadvies 

  • Vóór het vertrek - Als een gebeurtenis op uw bestemming aanleiding geeft tot een negatief reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken, annuleren de touroperators meestal alle geplande reizen naar die bestemming. Ze willen de veiligheid van hun klanten niet op het spel zetten. Soms schrappen ze bepaalde reizen zelfs zonder negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken. Annuleert de reisorganisator de reis vanwege een negatief reisadvies, dan kost dat je niets. Ofwel krijg je een vergelijkbaar voorstel (andere bestemming, andere vertrekdatum …) dat je overigens niet hoeft te aanvaarden, ofwel wordt alles terugbetaald.
  • Bij onvermijdbare, buitengewone omstandigheden op je bestemming (bv. terrorisme, ebola, aardbeving ...) heb je zelf de mogelijkheid de reis te annuleren. Je kan dan dus kosteloos opzeggen. Ook dan moet een negatief reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken de leidraad zijn. 
  • Na het vertrek - In de mate van het mogelijke moet je de reis kunnen voortzetten. Maar als Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies geeft, zal de touroperator meestal beslissen om alle reizigers te repatriëren. In dat geval krijg je de overnachtingen, excursies en andere diensten die je al hebt betaald, teruggestort. Zelfs als je je niet onveilig voelt en liever blijft, heb je waarschijnlijk geen keuze. 

Wijziging of annulering door buitengewone omstandigheden 

Als de reisorganisator kan aantonen dat de wijziging of annulering van de reis te wijten is aan buitengewone omstandigheden, hoeft hij nooit extra schadevergoeding te betalen. 

Eigen georganiseerde reis 

Wij zetten je rechten voor je op een rijtje wanneer je eerder hebt besloten om je reis zelf te organiseren.  

Contact opnemen met de luchtvaartmaatschappij of het hotel 

Neem zelf contact op met de luchtvaartmaatschappij, het hotel enz. Als de luchtvaartmaatschappij je vlucht schrapt, krijg je die terugbetaald. Zo niet, kun je alleen een terugbetaling vragen als de voorwaarden van het ticket (“no flex” of “flex”) dat toelaten.  

Verblijfskosten en algemene voorwaarden van het hotel 

Wat de verblijfskosten betreft, gelden de algemene voorwaarden van het hotel.