Dossier

Als je reis wegens overmacht wordt geannuleerd

23 december 2021
annuleringsverzekering ramp

Een staking in Brussel, onlusten in Caïro, een aardbeving in Griekenland … Er kan vanalles gebeuren waardoor je geboekte reis in het water valt. Als de reisorganisator je reis annuleert, krijg je terug wat je hebt betaald, zonder schadevergoeding.

In een geval van overmacht worden je rechten onder meer bepaald door het moment waarop de gebeurtenissen op je bestemming zich voordoen en door de interventie van een touroperator.

Speciaal geval: staking

Is een staking op de luchthaven een uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheid die de vliegtuigmaatschappij verhindert om haar verplichtingen na te komen? Het antwoord is niet zo evident.

  • Wanneer de stakers behoren tot het personeel van een bedrijf dat op de luchthaven werkt, bv. de luchtverkeersleiders, wordt doorgaans aanvaard dat de luchtvaartmaatschappij dat als overmacht kan inroepen. Dat is voor haar immers een onvoorziene omstandigheid. Zeker als het een onaangekondigde staking betreft.
  • De zaken liggen anders als de staking uitgaat van het eigen personeel van de luchtvaartmaatschappij. Wanneer de staking bijvoorbeeld dagen van tevoren werd aangekondigd, is er niets onverwachts aan. Uit rechtspraak van het Europees Hof van Justitie volgt dat een aangekondigde staking van het eigen personeel geen geval van overmacht is. Je hebt dus recht op een schadevergoeding als je vlucht wordt geannuleerd.
  • Maar ook als het eigen personeel het werk onaangekondigd neerlegt, kan dat doorgaans niet als overmacht worden ingeroepen.

Let wel: uiteindelijk heeft een rechter, voor elk concreet geval, altijd het laatste woord. Voldoet de annulering van jouw vlucht niet aan de voorwaarden om als overmacht te worden beschouwd? Kom op voor je rechten!

Vertraagde of geannuleerde vlucht: wat zijn mijn rechten?

Vóór het vertrek

Georganiseerde reis. Als een gebeurtenis op uw bestemming aanleiding geeft tot een negatief reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken, annuleren de touroperators meestal alle geplande reizen naar die bestemming. Ze willen de veiligheid van hun klanten niet op het spel zetten. Soms schrappen ze bepaalde reizen zelfs zonder negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken. Annuleert de reisorganisator de reis vanwege een negatief reisadvies, dan kost dat je niets. Ofwel krijg je een vergelijkbaar voorstel (andere bestemming, andere vertrekdatum …) dat je overigens niet hoeft te aanvaarden, ofwel wordt alles terugbetaald. Als de reisorganisator kan aantonen dat de wijziging of annulering van de reis te wijten is aan buitengewone omstandigheden, hoeft hij geen schadevergoeding te betalen.

Een belangrijke nieuwigheid in de wet die van toepassing is op alle boekingen vanaf 1 juli 2018 is dat je in onvermijdbare, buitengewone omstandigheden op je bestemming (bv. terrorisme, ebola, aardbeving ...) zelf de mogelijkheid krijgt te beslissen en je kosteloos kunt opzeggen. Ook dan moet een negatief reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken de leidraad zijn.

Eigen reis. Neem zelf contact op met de luchtvaartmaatschappij, het hotel enz. Als de luchtvaartmaatschappij je vlucht schrapt, krijg je die terugbetaald. Zo niet, kun je alleen een terugbetaling vragen als de voorwaarden van het ticket (“no flex” of “flex”) dat toelaten. Wat de verblijfskosten betreft, gelden de algemene voorwaarden van het hotel.

Tijdens het verblijf

Georganiseerde reis. In de mate van het mogelijke moet je de reis kunnen voortzetten. Maar als Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies geeft, zal de touroperator meestal beslissen om alle reizigers te repatriëren. In dat geval krijg je de overnachtingen, excursies en andere diensten die je al hebt betaald, teruggestort. Zelfs als je je niet onveilig voelt en liever blijft, heb je waarschijnlijk geen keuze.

Eigen reis. Je moet contact opnemen met de verschillende dienstverleners om je vervroegde terugkeer te regelen.

Zelf overmacht inroepen

Het overlijden van een familielid of een woningbrand is op zich geen reden om een geboekte reis niet te ondernemen. Je zult de reisorganisator dus mogelijk annuleringskosten moeten betalen. Hoe dichter bij de vertrekdatum, hoe hoger die kosten zijn. Dan komt een annulatieverzekering van pas.

Als je geen medische redenen inroept om je reis te annuleren (manifestaties, aanslagen, epidemie ...), komt de annulatieverzekering niet tussenbeide tenzij de FOD Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies voor jouw bestemming heeft uitgebracht nadat je je reis hebt geboekt.

Wij helpen

Wanneer de maatschappij overmacht kan inroepen, sta je vrij zwak. Ofwel wacht je geduldig af tot je naar een volgende vlucht wordt overgeboekt, ofwel weiger je dat en moet de luchtvaartmaatschappij je het ticket volledig terugbetalen. Je zult echter in geen geval een schadevergoeding krijgen.

In elk EU-land bestaat er een instantie die kan oordelen of de maatschappij voor een bepaalde situatie al dan niet overmacht kan inroepen. De plaats van de inbreuk bepaalt wie bevoegd is. Als je van mening bent dat de maatschappij onterecht overmacht inroept, kun je daar aankloppen.

Een probleem? Wij helpen je

  • Als je bij een buitenlandse EU-luchtvaartmaatschappij hebt geboekt, kun je ook trachten om via ECC België tot een minnelijke schikking te komen. Je kunt er ook terecht voor gratis advies.