Dossier

Als je reisklacht niet opgelost geraakt

05 mei 2022
Geschillencommissie Reizen

Het lukt niet altijd om genoegdoening te krijgen wanneer iets is misgelopen bij de reis die je had geboekt. Maar de stap naar de rechtbank vind je misschien net iets te ver. Dan is het de hoogste tijd dat je kennismaakt met het alternatief, de Geschillencommissie Reizen.

De Geschillencommissie Reizen als alternatief voor de klassieke rechtbank

Een slecht georganiseerde groepsreis, hotelaccommodatie die niet voldeed aan de verwachtingen, een vlucht die werd geannuleerd …, jammer genoeg loopt er soms wat fout wanneer je op reis gaat. Het komt er dan op aan om op je strepen te staan. Wij beschikken over diverse dossiers waarin we je uitleggen welke je rechten zijn als je een probleem ervaart vóór je op reis vertrekt, terwijl je op reis bent of bij je terugkeer.

Alleen zul je niet altijd je slag thuishalen. Als je je dan niet meteen gewonnen geeft, kun je overwegen om naar de rechtbank te stappen. Maar dat schrikt veel mensen af, het is bovendien duur en de procedure vergt vaak ook nog eens ellendig veel tijd. De Geschillencommissie Reizen is een interessant alternatief. Het is een officieel door de Belgische overheid erkende vorm van geschillenbeslechting buiten de rechtbank om, specifiek voor reisklachten. Maar onbekend is onbemind … Lees daarom zeker verder waarom deze instantie de moeite waard is wanneer je reisklacht niet opgelost geraakt.

De Geschillencommissie Reizen is zeer toegankelijk

De Geschillencommissie Reizen hoeft je zeker niet af te schrikken, ze is zeer toegankelijk. De formaliteiten om een procedure op te starten zijn beperkt. Het is ook helemaal niet verplicht en al evenmin onontbeerlijk om een beroep te doen op een advocaat. Bij de meeste dossiers zijn geen advocaten betrokken.

De Geschillencommissie Reizen is niet duur

Je hoeft helemaal niet voor een hoogoplopende factuur te vrezen als je je reisklacht aan de Geschillencommissie Reizen voorlegt. Met € 60 tot € 90 ben je ervan af.

De Geschillencommissie Reizen werkt snel

Een andere grote troef van de Geschillencommissie Reizen is dat de zaak in maximaal 90 kalenderdagen moet worden afgehandeld.

Je kunt twee wegen uit bij de Geschillencommissie Reizen 

Er zijn twee mogelijke procedures bij de Geschillencommissie Reizen.

  • Als je kiest voor de verzoeningsprocedure, ga je akkoord om met de hulp van een verzoener te zoeken naar een oplossing waarin zowel jij als de tegenpartij zich kan vinden. Die verzoener is een onafhankelijke en onpartijdige juridische deskundige. 
  • Vraag je daarentegen de arbitrageprocedure, dan wordt je klacht voorgelegd aan een arbitraal college van drie of vijf arbiters, met een voorzitter en een gelijk aantal vertegenwoordigers van de reissector en van de consumenten. Dat college onderzoekt het dossier vooraf en behandelt het tijdens een zitting waarvoor alle partijen worden uitgenodigd.

Je kunt desgewenst eerst kiezen voor een verzoeningsprocedure en als die op niets uitdraait, is de arbitrageprocedure nog altijd een optie.

De Geschillencommissie Reizen in de praktijk

In wat volgt, krijg je meer details. Want het is belangrijk dat je weet: