Dossier

Stakingen, vertragingen en annuleringen bij Ryanair: wij beantwoorden jouw vragen

01 oktober 2018
annulering Ryanair

01 oktober 2018

De stakingen volgen elkaar op bij Ryanair. Wat de oorzaak ook is, het effect blijft hetzelfde en verpest mogelijk reizigers hun vakantie. Laat je rechten gelden en doe zo nodig een beroep op onze diensten.

Ben je getroffen door een annulering van een Ryanair-vlucht? In deze veelgestelde vragen geven we uitleg over jouw rechten en helpen we je, indien nodig, om ze af te dwingen. Als je hier niet het antwoord vindt op je vragen of indien je beroep onze individuele dienstverlening wenst te doen, aarzel niet om ons te contacteren.

Contacteer ons en controleer je rechten

Wij hebben beslist om een rechtzaak op te starten op basis van 50 dosssiers van onze leden om een schadevergoeding te bekomen in hun naam. We hebben het volste vertrouwen in de goede afloop hiervan, en zullen Ryanair opnieuw contacteren zodra er een uitspraak is om te vragen dat het zijn positie herziet. Indien de maatschappij blijft weigeren, zullen we naar de rechter stappen met bijkomende dossiers om een schadevergoeding te bekomen voor elke passagier.

Gaat het om overmacht?

Een staking wordt als een buitengewone omstandigheid beschouwd wanneer de oorzaak buiten de vliegmaatschappij ligt waarvan de vluchten vertraagd of geannuleerd worden. Zo is een luchtvaartmaatschappij bijvoorbeeld bij een staking van luchtverkeersleiders niet verplicht haar passagiers te compenseren voor vertragingen.

Dat is echter niet het geval bij de huidige stakingen bij Ryanair. Die kennen hun oorzaak binnen het bedrijf zelf en zijn rechtstreeks verbonden met de moeilijke werkomstandigheden. In het geval van Ryanair is het dus duideljk geen geval van overmacht.

Compensatie verschuldigd indien...

In het geval van de huidige stakingen is Ryanair verplicht zijn passagiers te compenseren voor vertragingen van minstens 3 uur (ten opzichte van de voorziene aankomsttijd), of als de vlucht geannuleerd werd en je hierover minder dan 2 weken voor de vlucht werd geïnformeerd. Zie onze antwoorden op veelgestelde vragen hieronder.

Voor de stakingen van 25-26 juli en 10 augustus

Op 24 augustus hebben wij een eerste reeks van dossiers van onze leden ingediend bij de rechtbank om in hun naam een schadevergoeding te bekomen.  Na de uitspraak - die wij vol vertrouwen tegemoet zien - zullen wij Ryanair opnieuw benaderen. Indien de maatschappij haar standpunt dan niet bijstuurt, zullen wij ook andere dossiers neerleggen zodat uiteindelijk elke passagier wordt vergoed.

Voor de staking van 28 september

Als je in de zes weken die volgen geen (bevredigend) antwoord krijgt op je vraag tot vergoeding, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wanneer Ryanair onterecht weigert je een schadevergoeding uit te betalen, kunnen wij helpen.

Met dank aan jouw bijdrage als abonnee kunnen onze gespecialiseerde advocaten zich gratis ontfermen over jouw dossier. Als abonnee hoef je dus geen procedure- of advocatenkosten te betalen.

Voor eventuele stakingen in de toekomst

Heb je een vlucht gereserveerd voor een datum waarvoor een staking wordt aangekondigd? Zelfs als er een reële kans bestaat dat je vlucht niet zal vertrekken, adviseren wij je om je reservatie niet zelf te annuleren. In dat geval verlies je namelijk het recht op terugbetaling van het ticket én de compensatie waarop je anders recht zou hebben. Indien je absoluut op die datum wil reizen, reserveer dan eerder parallel een tweede ticket bij een andere luchtvaartmaatschappij.

Blijf op de hoogte

Laat in het formulier hieronder je gegevens achter als je op de hoogte wilt blijven van belangrijke ontwikkelingen in het Ryanair-dossier.

Blijf op de hoogte!

Geef een correcte voornaam op
Geef een geldige naam op
Geef een geldig e-mailadres op
Geef een geldig telefoonnummer op

Aangezien je niet bent aangemeld op onze site, zul je een e-mail ontvangen om je inschrijving te bevestigen.

Antwoorden op veelgestelde vragen

1. Ik heb een vlucht gereserveerd voor een dag waarop een staking wordt aangekondigd. Wat te doen?

Heb je een vlucht gereserveerd voor een datum waarvoor een staking wordt aangekondigd (28 september eerstkomend, bijvoorbeeld)? Zelfs als er een reële kans bestaat dat je vlucht niet zal vertrekken, adviseren wij je om je reservatie niet zelf te annuleren. In dat geval verlies je namelijk het recht op terugbetaling van het ticket én de compensatie waarop je anders recht zou hebben.

Indien je absoluut op die datum wil reizen, reserveer dan eerder parallel een tweede ticket bij een andere luchtvaartmaatschappij. De kans bestaat dat je Ryanair-vlucht uiteindelijk toch vertrekt (en dan ontvang je uiteraard geen terugbetaling en compensatie), maar hoe groter de aangekondigde staking, hoe groter uiteraard de kans is dat hij geannuleerd wordt.

2. Je vlucht werd geannuleerd. Wat zijn je opties?

Ongeacht op welk ogenblik je vlucht werd geannuleerd (ten opzichte van de geplande vertrekdatum), moet Ryanair je het volgende aanbieden:

 • Een alternatieve vlucht binnen de kortst mogelijke termijn of
 • Een andere vlucht, op een later tijdstip, op een datum van jouw keuze of
 • De terugbetaling van de geannuleerde vlucht.

Kies de oplossing die jou het best past! Het bedrijf kan je daarom niet gewoon de terugbetaling van je ticket aanbieden; het moet je de keuze geven tussen deze 3 verschillende opties.

Lees bij de volgende vragen welke bijstand Ryanair verschuldigd is en hoe je schadevergoeding kunt krijgen (terugbetaling van de vlucht, een vergoeding, compensatie voor schade en terugbetaling van extra kosten).

3. Enkel de heenvlucht is geannuleerd, wat dan met de geboekte terugvlucht?
 • Als de terugvlucht zonder voorwerp valt, moet die worden terugbetaald.

  Je moet aan Ryanair laten weten dat je die terugvlucht niet kunt nemen omdat je niet ter plaatse geraakt.
  Bewaar een bewijs van die communicatie.

  Als deze informatie niet snel bij Ryanair geraakt, zou de maatschappij kunnen weigeren om het ticket terug te betalen.
 • Wens je je terugvlucht te behouden?

  Hebt je beslist om op eigen kracht naar je bestemming te reizen (trein, reservering andere vlucht bij een andere maatschappij, …) en de terugvlucht te behouden bij Ryanair?

  Volgens ons heb je dan recht op de terugbetaling van het treinticket of het ticket voor de andere vlucht die je reserveert bij een andere maatschappij voor de meerprijs die je betaalt voor dat ticket (gedeelte boven de prijs van de geannuleerde vlucht) en de eventueel verschuldigde schadevergoeding, ook al specificeert de Europese wetgeving dat niet expliciet.
4. Enkel de terugvlucht is geannuleerd. Wat met de heenvlucht?
 • Kon er geen aanvaardbaar alternatief worden aangeboden voor de terugvlucht, en kun je de terugreis niet op eigen kracht maken, dan valt de heenvlucht zonder voorwerp en dan moet die worden terugbetaald.

  Je moet aan Ryanair laten weten dat je die terugvlucht niet kan nemen omdat je niet ter plaatse geraakt.

  Bewaar het bewijs van deze communicatie en vraag schadevergoeding aan Ryanair voor beide vluchten. 
 • Als je toch de heenvlucht wil nemen...
  Heb je beslist om op eigen kracht terug te keren (trein, reservering andere vlucht bij een andere maatschappij, …) en de heenvlucht te behouden bij Ryanair? Bedenk dan dat je terugbetaling kunt vragen voor het treinticket of het ticket voor de andere vlucht die je reserveert bij een andere maatschappij voor de meerprijs die je betaalt voor dat ticket (gedeelte boven de prijs van de geannuleerde vlucht) en de eventueel verschuldigde schadevergoeding.

5. Je bent in het buitenland en je wilt niet wachten op de voorgestelde alternatieve vlucht?

Je bent vrij om niet te wachten op de alternatieve vlucht en een terugvlucht te boeken bij een andere maatschappij.

Je kunt de vergoeding van Ryanair gebruiken om het nieuwe ticket te kopen.

6. Je aanvaardt om te wachten op de alternatieve vlucht. Op welke ondersteuning heb je recht?

Als je langer dan 2 uur moet wachten op de alternatieve vlucht, heb je recht op het volgende:

 • maaltijden en verfrissingen
 • gratis telefoon + internet

Als de wachttijd nog langer duurt:

 • een hotelkamer
 • transport: bijvoorbeeld vervoer van een luchthaven naar een andere luchthaven of vervoer naar het hotel

Als de maatschappij geen ondersteuning biedt, heb je het recht om terugbetaling te eisen voor de kosten die je zelf hebt gemaakt voor de bovenvermelde diensten. 

Voeg bij je aanvraag een kopie van de betaalbewijzen, zoals kastickets van restaurants, hotelrekeningen, overzicht van gepleegde telefoontjes …

7. De geplande vlucht heeft minstens drie uur vertraging

Naast de ondersteuning die bij vorige vraag werd vermeld, heb je het recht om een forfaitaire schadevergoeding te eisen:

 • € 250: van 0 tot 1 500 km
 • € 400: meer dan 1 500 km in de EU of 1 500 - 3 500 km buiten de EU
 • € 600: meer dan 3 500 km

En dit tenzij de vertraging te wijten is aan onvoorziene omstandigheden.

Opgelet: de vertraging wordt bekeken ten opzichte van het aankomstuur in plaats van het vertrekuur.

Opmerking

Een staking wordt als een een onvoorziene omstandigheid beschouwd wanneer de oorzaak buiten de vliegmaatschappij ligt waarvan de vluchten vertraagd of geannuleerd worden. Zo is ze bijvoorbeeld bij een staking van luchtverkeersleiders niet verplicht haar passagiers te compenseren voor vertragingen.

Dat is echter niet het geval bij de huidige stakingen bij Ryanair. Die kennen hun oorzaak binnen het bedrijf zelf en zijn rechtstreeks verbonden met de moeilijke werkomstandigheden. Het is hier dus duidelijk geen geval van overmacht.

Ryanair is daarom verplicht haar passagiers te compenseren voor vertragingen van minstens 3 uur.

8. De geplande vlucht heeft minstens vijf uur vertraging

Behalve de eerder vermelde ondersteuning en schadevergoeding staat het je vrij om af te zien van de vertraagde vlucht en een andere oplossing te zoeken. De extra kosten die hierdoor ontstaan, kun je terugvorderen van Ryanair.

Opgelet: de vertraging wordt bekeken ten opzichte van het aankomstuur in plaats van het vertrekuur.

9. Heb je schade geleden of andere kosten gemaakt door de annulering van je vlucht?

Het ogenblik van de annulering heeft weinig belang (ten opzichte van de vertrekdatum). Ryanair moet je vergoeden voor maaltijden, hotelovernachtingen en de transfers in de afwachting van een vervangvlucht (zie de voorgaande vraag over ondersteuning).

Als je bijkomende kosten hebt gemaakt door de annulering van je vlucht – zoals bijvoorbeeld een voorschot op een verhuring, hotelovernachtingen die je niet worden terugbetaald of het prijsverschil tussen de vlucht bij Ryanair en de vlucht bij een andere maatschappij - dan vinden wij dat je een terugbetaling van deze kosten kan eisen van Ryanair, ook al specificeert de Europese wetgeving dit niet expliciet.

Voeg bij je aanvraag ook een kopie van de betaalbewijzen.

10. Je vlucht is geannuleerd en je wordt op voorhand op de hoogte gesteld. Heb je naast de eventuele terugbetaling van de vlucht en de kosten nog recht op een schadevergoeding?

Alles hangt af van de termijn tussen de melding van de annulering en de datum van de eigenlijke vlucht. En ook van de eventuele vervangingsoplossingen die Ryanair aanbiedt.

 • Meer dan twee weken vóór de vlucht: Ryanair moet je een alternatief aanreiken; als je dat weigert, heb je recht op terugbetaling van de prijs van het ticket.

 • Tussen twee weken en zeven dagen vóór de vlucht: Ryanair moet je een alternatief aanreiken; als je dat weigert, heb je recht op terugbetaling van de prijs van het ticket. 

  Je hebt bovendien recht op een financiële schadevergoeding, tenzij Ryanair je een alternatieve vlucht voorstelt die maximum 2 uur voor het oorspronkelijke vertrekuur vertrekt én bovendien maximum 4 uur na de oorspronkelijke aankomsttijd aankomt.

 • Minder dan een week vóór de vlucht: Ryanair moet je een alternatief aanreiken; als je dat weigert, heb je recht op terugbetaling van de prijs van het ticket.

  Je hebt bovendien recht op een financiële schadevergoeding, tenzij Ryanair een alternatieve vlucht voorstelt die maximum 1 uur voor het oorspronkelijke vertrekuur vertrekt én bovendien maximum 2 uur na de oorspronkelijke aankomsttijd aankomt.

In geen geval kan Ryanair zich verschuilen achter het argument van overmacht om een schadevergoeding te omzeilen.

11. Hoeveel kan de schadevergoeding bedragen?
 Dit hangt af van de afstand van de vlucht.
 • € 250: van 0 tot 1 500 km
 • € 400: meer dan 1 500 km in de EU of 1 500-3 500 km buiten de EU
 • € 600: meer dan 3 500 km
Op voorwaarde uiteraard dat deze schadevergoeding verschuldigd is (zie vorige vraag).

12. Ryanair verkocht je zelf een pakketreis ?

Voor boekingen vanaf 1/7/2018 is een nieuwe wet van toepassing waardoor de combinatie van 2 verschillende reisdiensten gekocht bij 2 verschillende dienstverleners via onderling verbonden onlineboekingsprocedures een pakketreis kan zijn.

Voorwaarde is evenwel:

 • dat je naam, betalingsgegevens en emailadres overgedragen worden van de ene dienstverlener naar de andere;
 • dat de tweede boeking binnen de 24 u volgt na de eerste boeking. 

Boekte je dus een vlucht bij Ryanair en verwees die jou naar een andere site waarop je een hotel of huurauto boekte binnen 24 u én werden jouw gegevens door Ryanair doorgegeven, dan is dit een pakketreis.

Ryanair is dan de reisorganisator en die is aansprakelijk voor de uitvoering van alle reisdiensten begrepen in de pakketreis. Concreet zou Ryanair ingeval de vlucht wordt geannuleerd en de reis niet kan doorgaan dan ook de kosten voor het hotel en de autohuur moeten terugbetalen.

Jammer genoeg kunnen de toepassingsvoorwaarden van deze wet nogal makkelijk omzeild worden, maar we adviseren om de toepassing ervan zeker te proberen claimen.

13. Hoe kun je schadevergoeding aanvragen bij Ryanair?

Stuur je aanvraag voor compensatie bij voorkeur door via het online formulier op de website van Ryanair. Vraag zeker ook een bevestiging van ontvangst en bewaar dit goed.

Als dit formulier problemen geeft, stellen wij voor om het formulier te gebruiken dat door de Europese Unie ter beschikking wordt gesteld om een compensatie aan te vragen bij de luchtvaartmaatschappij.

Naar het formulier

Dit formulier kun je invullen, inscannen en naar het volgende e-mailadres van Ryanair versturen: serviceclient@ryanair.com  

Of je kunt het formulier per aangetekend schrijven versturen naar:

Customer Service Department
PO Box 11451
Swords
Co Dublin
Ireland

Als je na zes weken nog geen (bevredigend) antwoord hebt ontvangen, gelieve dan met ons contact op te nemen. Wij zullen vervolgens een dossier samenstellen op basis van de verschillende getuigenissen die we ontvangen hebben met het oog op juridische stappen.

14. Je hebt je ticket van Ryanair besteld bij een reisagentschap (via internet eDreams, Opodo enzovoort of via een ticketseller)?

Ook dan kun je schadeloosstelling aanvragen bij Ryanair (terugbetaling van de vlucht en extra kosten, schadevergoeding,...).

Met dit verschil dat het agentschap de prijs van je ticket(s) kan terugbetalen, als het nog in het bezit is van het betaalde bedrag hiervoor.

Op jouw verzoek kan het agentschap ook een andere vlucht reserveren bij een andere vliegmaatschappij.

15. Je hebt je ticket van Ryanair bij een andere operator geboekt (sommige buitenlandse touroperators gebruiken vluchten van Ryanair)?

Reizigers die (bijvoorbeeld via de pers) vernemen dat hun vlucht van Ryanair geannuleerd is, moeten contact opnemen met hun touroperator om te vragen of er een andere vlucht werd gevonden voor de groep reizigers.

De reizigers die zouden aannemen dat hun reis noodzakelijkerwijs geannuleerd is en niet naar de luchthaven gaan, terwijl er een vliegtuig op hen wacht, riskeren het volledige betaalde bedrag van hun reis te verliezen, zonder enige mogelijkheid van terugbetaling.

Als je reis geannuleerd is wegens de annulering van de heenvlucht, dan moet de touroperator de prijs van de reis terugbetalen, tenzij een andere reis wordt voorgesteld, zonder prijssupplementen, die je aanvaardt.
Om dit te vermijden zal de touroperator alles in het werk stellen om een andere vlucht te vinden.

Een ander belangrijk punt in het specifieke geval van een vlucht met meer dan vijf uur vertraging: als je ervoor kiest om de vertraagde vlucht niet te nemen, dan wordt de terugbetaling van de reis onmogelijk (vertraging van een vlucht vormt geen essentieel bestanddeel van het contract, tenzij het om een minitrip gaat).

16. Wat kan Test Aankoop voor je doen?

We stellen alles in het werk om je te informeren. Je kunt ons bellen:

02 892 37 09

In elk geval, als je binnen zes weken geen (bevredigend) antwoord hebt ontvangen op je vraag voor schadevergoeding, nodigen we je uit om contact met ons op te nemen.

Wij stellen dan een dossier samen op basis van de verschillende getuigenissen die we hebben ontvangen om indien nodig juridische stappen te ondernemen, eventueel in de vorm van een groepsvordering.

Samen met onze Italiaanse, Spaanse en Portugese zusterverenigingen die opkomen voor de consumentenbelangen blijven we Ryanair ondertussen onder druk zetten om ervoor te zorgen dat de wettelijke verplichtingen nageleefd worden ten aanzien van alle getroffen passagiers.