Persbericht

Burgerlijke rechtbank stelt Test Aankoop gelijk in zaak rond De Village

03 december 2021

Zopas werd het vonnis bekend gemaakt vanwege de burgerlijke rechtbank van Eerste Aanleg in dossier ‘De Village’ waarbij wij namens 205 supporters zijn opgetreden.

Eest en vooral reageren wij als consumentenvertegenwoordigers uitermate opgelucht dat er eindelijk, zeven jaar na het WK voetbal in Brazilië, een oplossing uit de bus is gekomen  voor alle supporters die door de Voetbalbond en Sun Reizen bij de neus zijn genomen. Wij zijn tevreden om vast te stellen dat de rechtbank onze visie is gevolgd waarbij nu elke gedupeerde een schadevergoeding krijgt ten belope van 65% van de verblijfskost en dit ten gevolge van de gebrekkige uitvoering van het reiscontract.  Vermits de KBVB én Sun Reizen slechts bereid waren tot een vergoeding van 30% van het verblijf, is dit een uitkomst waarmee we tevreden mogen zijn.  Wij hebben ook steeds onderstreept dat zowel de KBVB als Sun Reizen de hoedanigheid van reisorganisator bezaten in deze zaak, iets wat steeds door beiden werd ontkend maar nu wel door de rechtbank als dusdanig werd erkend.

Wij hopen dat zowel de Koninklijke Belgische Voetbalbond als Sun Reizen zich bij dit vonnis zullen neerleggen en geen hoger beroep zullen aantekenen. Op die manier zou de lijdensweg van de supporters in deze zaak eindelijk kunnen stoppen. Test Aankoop verklaart zich steeds bereid om met de bond rond de tafel te gaan zitten in het belang van de supporters.”