Persbericht

Reactie op vrijspraak van Koninklijke Belgische Voetbalbond en Sun Reizen in dossier DeVillage.

26 februari 2019

Consumentenorganisatie Test Aankoop reageert teleurgesteld op het arrest van het Hof van Beroep te Brussel dat zopas de KBVB en Sun Reizen vrijsprak voor hun strafrechtelijke aansprakelijkheid in het dossier van ‘horrorcamping’ DeVillage. Test Aankoop benadrukt dat het in samenspraak met zijn raadsman het arrest nog aandachtig moet bestuderen maar laat voorlopig weten de burgerlijke zaak die al die tijd was geschorst in het licht van deze strafrechtelijke procedure, gewoon voort te zetten. De insteek daar is ook anders, benadrukt de consumentenorganisatie. Waar het in deze strafzaak veeleer ging over het aspect misleiding in hoofde van de reisorganisatoren, ligt de focus in de civiele zaak op de slechte uitvoering van de overeenkomst.   “Het Hof mag dan wel geoordeeld hebben dat noch de voetbalbond, noch Sun Reizen hier strafrechtelijk iets verkeerd hebben gedaan, dat belet niet dat ze burgerlijk nog altijd aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de totaal gebrekkige uitvoering van het reiscontract dat ze afsloten met de supporters ten tijde van het WK in Brazilië. Wij hebben nog steeds vertrouwen in een goede afloop, alleen zal het weer een hele poos duren alvorens de zaak finaal zal worden beslecht.”, zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.