Persbericht

Alibaba verbetert website onder druk van consumentenorganisaties

19 februari 2021

In mei 2019 nam Test Aankoop de algemene voorwaarden van de website AliExpress, eigendom van Alibaba, onder de loep. Na verschillende oneerlijke clausules te hebben vastgesteld, waarschuwde de organisatie de FOD Economie en de minister van Economie en voelde ze de Chinese reus aan de tand. Na een ontmoeting beloofde het Chinese platform om bepaalde problematische clausules te verbeteren. Als rechtstreeks gevolg van de klachten die door verschillende consumentenorganisaties bij hun nationale autoriteiten werden ingediend, heeft AliExpress haar website aangepast en zich ertoe verbonden de consumentenrechten te respecteren.

330 miljoen consumenten

AliExpress, eigendom van Alibaba, is een platform dat verkopers, voornamelijk in China, in contact brengt met buitenlandse consumenten. Naast de Engelse versie van de site die wereldwijd beschikbaar is, is AliExpress nu ook beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees en Pools, waarmee 330 miljoen mensen in de EU worden bereikt.

 

Oneerlijke voorwaarden

De door verschillende consumentenorganisaties, waaronder Test Aankoop, uitgevoerde analyse bracht verschillende problematische clausules aan het licht: moeilijk toegankelijke algemene voorwaarden, verwijzing naar een een arbitragetribunaal in Hongkong in geval van een geschil, geen enkele vermelding van de wettelijke garantie, een herroepingsrecht dat niet in overeenstemming was met de Europese regelgeving, enz.

 

AliExpress past haar website aan

Op basis van zijn vaststellingen vroeg Test Aankoop - in mei 2019 - de FOD Economie om in te grijpen en interpelleerde het de Chinese internetreus. Dit leidde tot een bijeenkomst in juli 2019 tussen enerzijds vertegenwoordigers van AliExpress en anderzijds vertegenwoordigers van Test Aankoop, BEUC en andere consumentenorganisaties. Verschillende problematische punten werden vervolgens verbeterd, andere aspecten bleven in gebreke.

 

Het is uiteindelijk de Nederlandse overheid, in samenwerking met de Europese Commissie, die dit dossier naar zich heeft toegetrokken, met zeer concrete resultaten tot gevolg. AliExpress informeert consumenten nu correct over het herroepingsrecht van 14 dagen, maar ook over de wettelijke garantie. Het platform heeft zich ertoe verbonden aan te geven of de koper extra kosten, zoals douanerechten, zal moeten dragen. Het zal de verkoper duidelijk identificeren en verplicht zijn aan te geven of de ranking van de verkoper verband houdt met het feit dat die heeft betaald om bovenaan in de ranking te verschijnen. Tenslotte moet op de site worden vermeld tot wie de consument zich moet wenden in geval van een klacht of geschillen dit op een plaats dat zich in het land van de consument moet bevinden en niet langer in Hong Kong.


"Hoewel niet alles perfect is op de site van AliExpress, zijn wij verheugd
vast te kunnen stellen dat de acties van de consumentenorganisaties tot zeer concrete resultaten hebben geleid en de bescherming van de kopers is verbeterd", aldus Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. "In tijden van pandemie, waarin online winkelen explosief toeneemt, is het meer dan ooit van cruciaal belang ervoor te zorgen dat de Europese wetgeving ter bescherming van de consument wordt nageleefd door al wie met de consument te maken heeft," concludeert hij.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.