Persbericht

AliExpress, Wish & co spelen met veiligheid van consument

24 februari 2020

Test Aankoop, haar zusterorganisaties en 4 andere consumentenorganisaties kochten 250 producten bij AliExpress, Wish, LightInTheBox, eBay en Amazon.  Resultaat?  2 van de 3 producten beantwoordden niet aan de Europese veiligheidsvoorschriften, wat hun commercialisering op de Europese markt de facto onwettig maakt.  Om dit probleem aan te pakken, vraagt Test Aankoop een herziening van de huidige wetgeving die online marktplaatsen mede verantwoordelijkheid moet stellen voor de veiligheid van de producten die ze op hun website aanbieden  De consumentenorganisatie informeerde Europees Commissaris voor Consumentenbescherming, Didier Reynders, van zijn bevindingen en eisen.

250 producten gekocht, 2 van de 3 zijn gevaarlijk

Rookmelders die niet werken, speelgoed met ongewenste chemicaliën, powerbanks die smelten, kinderkleding die verstikking kan veroorzaken, producten om je tanden te bleken die 14 tot 70 keer meer waterstofperoxide bevatten dan toegestaan, ... Dit zijn slechts enkele van de vele veiligheidsproblemen die Test Aankoop, haar zusterorganisaties en 4 andere consumentenorganisaties hebben vastgesteld na uitvoerige veiligheidsanalyses van 250 producten aangekocht op de platformen AliExpress, Wish, LightInTheBox, eBay en Amazon. Voor de veiligheidstests werd samengewerkt met erkende laboratoria in verschillende landen. In totaal beantwoordden 2 van de 3 (165 producten) niet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.  Zie ook onze Newsflash.

 

Gemeld als onveilig maar nog steeds online

In de meeste gevallen werden de vaststellingen overgemaakt aan de online verkoopplatformen met het dringende verzoek om de gevaarlijke producten uit hun aanbod te halen. Soms werd er snel gereageerd op de waarschuwing en werden de producten uit de handel gehaald. In andere gevallen werd er geen gevolg gegeven aan de waarschuwing van de consumentenorganisaties of kwam er zelfs helemaal geen reactie. Nog zorgwekkender is echter dat, bij latere controles,, er opnieuw een aantal gevaarlijke producten die eerder uit de handel waren genomen, beschikbaar waren. Dit was bijvoorbeeld het geval met plastic kinderspeelgoed dat werd verkocht op Wish, Amazon en eBay, of een bijtspeeltje op Amazon. 

 

Verhoogde aansprakelijkheid voor online platformen

De bevindingen leiden tot één ondubbelzinnige conclusie: de huidige regels voor online productveiligheid missen hun doel. Consumenten genieten te weinig bescherming bij het winkelen op nochtans bekende verkoopplatformen.

Daarom roept Test Aankoop op tot een herziening van het Europese regelgevingskader, zodat meer verantwoordelijkheid bij de platformen komt te liggen.  Zo stelt zij voor om een verplichting te voorzien waarbij alle gemelde producten die als gevaarlijk worden beschouwd, binnen een periode van 24 uur uit de handel dienen te worden genomen, op straffe van sancties. De overheden moeten ook over de nodige middelen en instrumenten beschikken om een doeltreffend markttoezicht uit te oefenen, wat vandaag helaas niet het geval is. Test Aankoop bracht de Europese Commissaris voor Consumentenbescherming, Didier Reynders, op de hoogte van zijn bevindingen en eisen. 

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.