Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

Consument toont zijn groot hart voor de zorg met massa giften: bijna € 270.000 opgehaald in 2 weken

29 apr 2020

Op 9 april lanceerde Test Aankoop de actie ‘Samen een groot hart voor de zorg’. De consumentenorganisatie engageerde zich zelf al tot een eerste eigen gift van € 25.000 en wenst zoveel mogelijk gezinnen aan te zetten om ook een gift te doen ten gunste van zorginstellingen en ziekenhuizen die de Covid-19 epidemie te lijf gaan.

#SamenEenGrootHart

Twee weken later kunnen we spreken van een gigantisch succes: maar liefst € 266.887 staat op de rekening van het Fonds voor Solidaire Zorg van de Koning Boudewijn Stichting op vrijdag 24 april.”, klinkt het bij Test Aankoop.

De consument is gul. De gemiddelde gift bedraagt net geen € 50 per storting en gaat dus vlot boven het bedrag van € 40 waarmee men recht heeft op fiscale aftrekbaarheid. De oproep om financieel bij te springen om beschermend materiaal te kopen voor medisch en zorgend personeel maakte wel degelijk iets wakker bij vele gulle consumenten. De financiële steun zal door het Fonds op 2 manieren uitgeven worden:

Voor specifieke dringende financiële noden op korte termijn, kunnen de middelen, in overleg met de overheid en de betrokken sectoren, verdeeld worden over de betrokken zorginstellingen (ziekenhuizen of andere) of worden besteed aan initiatieven die een hele sector ondersteunen.

Voor initiatieven op middellange termijn zal de Koning Boudewijnstichting in overleg met de betrokken sectoren een of meer projectoproepen lanceren. De projecten zullen bijdragen aan het verzekeren van duurzame zorg na de crisis en zullen worden geëvalueerd door een pluralistische, multidisciplinaire jury van experts.

De verzamelde middelen zullen ter beschikking worden gesteld van ziekenhuizen en van andere residentiële zorginstellingen (ouderensector, bijzondere jeugdzorg, personen met een beperking, …).

Het ziet er naar uit dat het bedrag de komende dagen en weken nog fors de hoogte zal ingaan. Test Aankoop kon dankzij verschillende mediapartners een beroep doen op gratis advertentieruimte om de actie nog meer ruchtbaarheid te geven. De grote publiciteitsgolf gaat vrijdag van start, tot eind mei zullen de Belgische zorgverleners alvast kunnen rekenen op een gegarandeerde oproep voor solidariteit.

In de komende weken blijft Test Aankoop inzetten op het verzamelen van giften. We reiken ook de hand naar partners om de oproep te versterken. Daarnaast blijven we uiteraard on- en offline bijstand geven aan mensen die consumentenproblemen ondervinden als gevolg van Covid-19.

Giften kunnen worden overgemaakt aan de Koning Boudewijnstichting op het rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 met de vermelding “200670.005: Fonds voor Solidaire Zorg - Test Aankoop” of de gestructureerde mededeling ***020/0670/00591***.  Je kan ook online schenken.

Opbrengsten van acties zijn niet fiscaal aftrekbaar.